نویسنده = سیما عمادی
تعداد مقالات: 2
1. زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 13-13

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی