نویسنده = باغبان صالحی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

دوره 2، شماره 16، بهار 1387

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو