نویسنده = محمد رضائی پژند
تعداد مقالات: 5
1. الگوی هندسه‌ی بهینه‌ی شکل سدهای قوسی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22075/jme.2019.4075

محمد رضائی پژند


2. روشی برای بهبود راه‌کار رهایی پویا

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 39-52

10.22075/jme.2017.1580

محمد رضایی پژند؛ حسنیه رضائی


3. رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

دوره 8، شماره 23، زمستان 1389، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1570

محمد رضایی پژند؛ سید رضا سرافرازی؛ یاسر صادقی


4. الگوی هندسه‏ی بهینه‏ی شکل سدهای قوسی بتنی

دوره 8، شماره 20، بهار 1389، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1549

محمد رضایی پژند؛ خسرو خالقی