نویسنده = محمود-مهرداد شکریه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، پاییز 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


3. ارزیابی جریان جابجایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه

دوره 11، شماره 33، تابستان 1392، صفحه 57-68

10.22075/jme.2017.1644

عبدالحسین فریدون؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ محمد همت اسفه؛ آرین زارع قادی


4. مدل‏ سازی تخریب پیش رونده صفحات کامپوزیتی شیشه - اپوکسی تحت بار کششی استاتیکی در دمای پایین

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 33-43

10.22075/jme.2017.1558

محمد امین ترابی زاده؛ محمود مهرداد شکریه؛ عبدالحسین فریدون


5. بهینه سازی پانل ساندویچی هسته منشوری براساس الگوریتم گروه ذرات

دوره 8، شماره 20، بهار 1389، صفحه 17-26

10.22075/jme.2017.1550

حسین همتیان؛ عبدالحسین فریدون؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی رجب پور