نویسنده = قدرتی امیری، غلامرضا
تعداد مقالات: 6
1. تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 167-175

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی


2. تشخیص آسیب در سازه های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک

دوره 13، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 147-158

زهرا تبریزیان؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ غلامرضا قدرتی امیری


3. تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 1-11

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری


4. بررسی رفتار کاهنده چرخه هیسترزیس در تحلیل های غیرخطی (پوش اور) برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 33-41

غلامرضا قدرتی امیری؛ علی رضویان امرئی؛ وحید شیخی


5. اثر برخورد سازه های مجاور بر نیازهای لرزه ای سازه های با جداگر لرزه ای در اثر زلزله

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 53-64

غلامرضا قدرتی امیری؛ مجید برارنیا؛ محمد عابدپور؛ پژمان نمیرانیان


6. تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 11-21

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری