نویسنده = میر سامان پیشوایی
تعداد مقالات: 2
1. یک مدل چند هدفه استوار برای طراحی زنجیره تأمین با درنظرگیری جریان رو به جلو وعقب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 14، شماره 47، زمستان 1395، صفحه 171-185

احمد ماکوئی؛ حمید صفاری؛ میر سامان پیشوایی؛ وحید محمودیان


2. طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 45-60

محمدرضا فضلی خلف؛ سید کمال چهارسوقی؛ میر سامان پیشوایی