نویسنده = سیف‌الله سعدالدین
تعداد مقالات: 1
1. جریان سیال غیر نیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا؛ ارائه متغیر تشابهی و روش حل نوین

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 113-122

مازیار دهقان؛ مصطفی میرزایی؛ محمدصادق ولی پور؛ سیف‌الله سعدالدین