نویسنده = سعدالدین، سیف اله
تعداد مقالات: 10
3. ارزیابی تجربی خواص ترموفیزیکی، انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در نانوسیال آب-نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده

دوره 15، شماره 48، بهار 1396، صفحه 73-84

محمد همت اسفه؛ مجتبی بیگلری؛ سیف الله سعدالدین؛ سیدهادی رستمیان


6. حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابجایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو

دوره 11، شماره 32، بهار 1392، صفحه 69-81

محمد اکبری؛ سیف الله سعدالدین؛ فرشاد کوثری؛ سیف الله سعدالدین؛ داود طغرایی سمیرمی


7. رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 43-60

محمد همت اسفه؛ سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین


9. شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ

دوره 9، شماره 25، تابستان 1390، صفحه 33-46

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ محمد همت اسفه؛ محمد جواد نوروزی


10. تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دروازه شهری

دوره 8، شماره 22، پاییز 1389، صفحه 13-19

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ سعید رستگار