کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین حلقه بسته
تعداد مقالات: 2
2. یک مدل چند هدفه استوار برای طراحی زنجیره تأمین با درنظرگیری جریان رو به جلو وعقب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 14، شماره 47، زمستان 1395، صفحه 171-185

احمد ماکوئی؛ حمید صفاری؛ میر سامان پیشوایی؛ وحید محمودیان