کلیدواژه‌ها = آنالیز مودال
حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

دوره 10، شماره 30، آبان 1391، صفحه 19-31

10.22075/jme.2017.1620

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی


کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها

دوره 6، شماره 15، دی 1387

10.22075/jme.2017.1520

حمید دائیان؛ احسان جمشیدی؛ محمد رضا آشوری