دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و دسته بندی ترک‌های روسازی آسفالتی با کمک الگوریتم آشکارسازی YOLOv5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22075/jme.2022.27471.2292

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان


یک مدل برآوردگر تلاش انعطاف پذیر بر اساس الگوریتم ASO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22075/jme.2022.25440.2185

امین مرادبیکی؛ وحید خطیبی؛ مهدی جعفری


بررسی مدل عددی مناسب جهت شبیه سازی ایرفویل های ریشه توربین بادی محور افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22075/jme.2022.13814.1359

سجاد پورهابیلی؛ رضا رزاقی


معرفی ساختار، مدل‌سازی و تحلیل ترانزیستور بدون پیوند نامتجانس Si/Si1-xGex

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22075/jme.2022.27168.2274

ریحانه اجلالی؛ سید سعید حاجی نصیری؛ علیرضا کاشانی نیا؛ آرش دانا


طراحی و تحلیل یک میکروگیره دو بعدی با بهره‌گیری از حرکت دورانی میکروتیرهای یکسر گیردار عمود بر هم تحت تحریک پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.23407.2093

بهروز شهریاری؛ وحید قربانیان کردابادی؛ مصطفی ناظمی زاده


تشخیص خودکار گوینده مبتنی بر ویژگی های استخراج شده از بانک فیلتر گابور و شبکه های عصبی کانولوشنال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.26690.2245

عبدالرضا رشنو؛ صادق فدایی؛ عبدالصمد حمیدی


برنامه ریزی بهینه مصارف خانگی با استفاده از یک مدل پاسخگویی بار و با درنظر گرفتن رفاه ساکنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.26635.2243

محمدحسن امیریون؛ میلاد علائی


تشخیص سرطان پستان در سطح مولکولی سلولی با رویکرد هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.26164.2261

سمیرا اسدزاده؛ بهمن روائی


مدل سازی و کنترل مستقیم توان مبتنی بر کنترل دیجیتال فیلتر فعال موازی جهت بارهای یکسوکننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.26912.2258

محمد پیچان؛ محمد محمدیان


بهینه‌یابی نرخ رسوب‌زایی در مبدل‌های حرارتی به کمک تئوری ترموهیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22075/jme.2022.26700.2247

محسن عابدی


بررسی تجربی تاثیر درصد وزنی نانو ذرات بر جذب انرژی نانوکامپوزیت های استوانه ای در بارگذاری محوری شبه استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22075/jme.2022.27334.2287

پریا عباسی؛ حسین تقی پور؛ محمد دامغانی نوری


طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22075/jme.2022.26586.2241

امیر حسین ابوالمعصومی؛ مجید سلامی؛ سیدعلیرضا مصطفوی؛ سید محمودرضا عطیفه


مدل‌سازی کنترل کیفیت محصولات تولیدی مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و تبدیل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22075/jme.2023.28552.2343

اکبر اصغرزاده بناب؛ محمد تقی پرتوی؛ رضا ادریس آبادی


مطالعه دینامیک مولکولی رفتار ترشوندگی سطح اصلاح شده (001) کوارتز با استفاده از نانوذرات آبران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22075/jme.2023.26765.2251

محمدباقر فتحی؛ امیر معبودی؛ فرشاد نژادشاه محمد


افزایش داده و انتخاب مؤثر ویژگی‌ در شبکه های مولد متخاصمی جهت تشخیص احساس از گفتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22075/jme.2022.24865.2159

آرش شیلاندری؛ حسین مروی؛ حسین خسروی


مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه های پویای چند دوره ای در محیط دو ترکیبی تصادفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22075/jme.2023.28685.2349

سلیم باوندی؛ حمید بیگدلی؛ جواد طیبی