دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره‌گیری از فنون محاسبات نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22075/jme.2022.23349.2090

آرمان علیرضازاده صدقیانی؛ میر علی محمدی؛ میثاق گلوانی؛ بابک واحددوست


توسعه ماشین یادگیری هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر مفروط ترتیبی آنلاین حافظه‌دار بازگشتی مبتنی بر شبکه‌های عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25125.2184

مهدی گلشن؛ محمد تشنه لب؛ آرش شریفی


مطالعه اثرات میدان مغناطیسی و محیط متخلخل بر انتقال حرارت‏ و جریان یک نانوسیال در یک کانال موجدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25140.2175

نجات شیخ پور؛ آرش میرعبد اله لواسانی؛ غلامرضا صالحی


هماهنگی رله‌های اضافه جریان در ریزشبکه‌ها با توجه به ورود و خروج منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25959.2210

سعید اباذری؛ پرویز امیدی


تحلیل غیرخطی ارتعاشات کوپل شده عرضی-طولی در نانوتشدیدگرها تحت نیروی الکترواستاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25779.2196

رضا ابراهیمی


ارائه مدلی جدید برای مدیریت بهینه انرژی یک ریزشبکه مسکونی با هدف بهبود شاخص های تاب آوری و انعطاف پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25115.2174

احمد قاسمی؛ گلنام کریمی


بررسی عملکرد شاسی اصلی و مجموعه انتقال قدرت توربین بادی دومگاواتی تحت بارهای آیرودینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25952.2209

آیدین غزنوی اسگویی؛ عباس بحری


شکست قطرات با اندازه های غیر هم اندازه در میکروکانال Y-شکل متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24495.2146

ایمان جعفری؛ کیوان فلاح؛ جواد علی نژاد


مدل‌سازی جمر نویزی در کلاس‌های مختلف سامانه‌های مخابراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24237.2131

رسول حاجی زاده؛ سید مهدی حسینی اندارگلی


چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی


کاربرد شبکه های عصبی عمیق در طبقه بندی تصاویر آسیب های شبکه فاضلاب و مشخص کردن مسیرهای بحرانی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24913.2162

مسلم سردشتی بیرجندی؛ حسین رحمانی؛ سعید فراهت


یک روش حل فرا ابتکاری برای مسئله ممانعت از بیشینه ظرفیت با چندین مهاجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.26026.2213

حمید بیگدلی؛ سید محمد صادق میردامادی؛ جواد طیبی


مدل‌سازی دروازه منطقی تمام نوری با شبکه‌های عصبی رگرسیون کلی و پیش بینی خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24374.2137

سمانه حامدی؛ حامد دهدشتی جهرمی