تحلیل دینامیکی جدایش ماهواره با استفاده از موتور ترمزی در تزریق به مدار همراه با چرخش اولیه

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

10.22075/jme.2019.4074

چکیده

در این پژوهش روش جدیدی در جدایش ماهواره از مرحله غیر فعال ماهواره بر ارائه گردیده است. در این روش علاوه بر مکانیزم فنری فشاری که در سیستم های معمول جدایش ماهواره استفاده می شود از دو موتور ترمزی که به صورت متقارن روی بدنه مرحله غیرفعال نصب می شوند استفاده شده است. عملکرد موتورهای ترمزی چند میلی ثانیه بعد از فرآیند قطع اتصال و جدایش ماهواره آغاز می شود تا اغتشاشی در حرکت ماهواره به عنوان مرحله فعال به وجود نیاید. معادلات حرکت خطی و دورانی با استفاده از نرم افزار MATLAB حل شده اند و تحلیل نرم افزاری در محیط ADAMS انجام گرفته است. نتایج تحلیل و مقایسه آن با تحلیل های نرم افزاری و تست نشان می دهد که از این روش می توان به عنوان یک ابزار مناسب در دورکنندگی ماهواره از مرحله غیر فعال به نحوی که الزامات جدایش ایمن را برآورده کند استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Dynamic analysis of satellite separation using brake engine for injection with initial rotation in orbit

نویسندگان [English]

  • saeed sarkheil
  • seyyed ebrahim gardoun zade
  • amir ahmad hasibi taheri
چکیده [English]

This paper presents the new method for separation of satellite from launch vehicle. In this method, in addition to helical compression spring mechanism used in usual separation systems, two brake engines mounted symmetrically on the second stage were used. To protect on-going stage from disturbance, brake engine performance was initiated a few millisecond after satellite separation. Linear and rotational equations were solved by MATLAB and the numerical analysis was done by ADAMS. The comparison among analytic, numeric and test results showed that this method could be used as an appropriate tool for satellite separating from spent body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • launch vehicle
  • satellite separation
  • retro rocket
  • spent body