دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 1-441 
10. تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 139-152

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


12. تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

صفحه 167-175

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی


13. تحلیل عددی سیستم نگهداری منفصل (سگمنتال) تحت بار زلزله

صفحه 177-187

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


16. تعمیم روش آنالیز حساسیت سوبول برای استفاده در مهندسی و علوم

صفحه 217-226

ساسان معتقد؛ آزاد یزدانی؛ احمد نیکنام؛ مصطفی خانزادی


25. بررسی عددی و تجربی مخازن کامپوزیتی تقویت شده با رینگ‌های محیطی تحت فشار خارجی

صفحه 339-349

ابراهیم علیزاده؛ جواد بابایی؛ رضا بطالبلویی؛ حسین بهروز


26. تحلیل خرابی پره‌های ثابت کمپرسور در یک توربین گاز

صفحه 351-360

سیدابراهیم موسوی ترشیزی؛ علی جهانگیری


32. فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی

صفحه 429-441

امین نیکوبین؛ زهرا فراشی؛ محسن عسگری؛ مجتبی مرادی