نویسنده = ���������� �������� ���������������� ����������������
بررسی عددی رفتار اتصالات تیر پیوند خمشی با مقطع کاهش یافته به ستون

دوره 15، شماره 49، شهریور 1396، صفحه 151-160

10.22075/jme.2017.2542

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی؛ علی ناصری فر