نویسنده = بخشی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه های هم شتاب شهرستان نیشابور

دوره 15، شماره 50، پاییز 1396، صفحه 211-223

حسین بخشی؛ مهراله رخشانی مهر؛ مسعود نوروزی


2. تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 11-21

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری