نویسنده = الهیار داغبندان
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی سیستم های تعادلی بخار- مایع و مایع - مایع با استفاده از مدل های ترمودینامیکی، ساختارهای فازی و شبکه های عصبی نوع GMDH

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 19-33

حسین قنادزاده گیلانی؛ الهیار داغبندان؛ محمد اکبری زاده؛ میثم آزادیان