نویسنده = سعید بحرانی خادمی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی شبکه عصبی MLP با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی FinGrain برای تشخیص سرطان سینه

دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 12-12

امین رضایی پناه؛ علی مبارکی؛ سعید بحرانی خادمی