نویسنده = چهارسوقی، کمال
تعداد مقالات: 5
1. یکپارچه سازی تصمیمات مالی و فیزیکی در یک زنجیره تأمین مبتنی بر ارزش

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 227-239

کمال چهارسوقی؛ احسان خاکبازان


3. طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 45-60

محمدرضا فضلی خلف؛ سید کمال چهارسوقی؛ میر سامان پیشوایی


4. طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری

دوره 10، شماره 29، تابستان 1391، صفحه 19-31

علی نعیمی صدیق؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ مجید شیخ‌محمدی


5. بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 8، شماره 22، پاییز 1389، صفحه 21-35

احسان محمودی؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ حمیدرضا اسکندری