نویسنده = پژمان رضائی
تعداد مقالات: 4
2. آنتن میکرواستریپ جهت‌دار با استفاده از رولایه سطوح انتخابگر فرکانسی در محفظه تشدید فبری پرو

دوره 13، شماره 42، پاییز 1394، صفحه 17-25

زهرا موسوی راضی؛ پژمان رضائی؛ نیلوفر بهادری


3. ساختار تار عنکبوتی به‌عنوان سطوح امپدانس بالا

دوره 12، شماره 38، پاییز 1393، صفحه 75-82

محمد جهاندار لاشکی؛ پژمان رضائی؛ محمدمهدی فخاریان