نویسنده = امیرحسین اخروی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

دوره 9، شماره 27، زمستان 1390، صفحه 1-12

شمس ‏الدین ناظمی؛ شمس ‏الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی