نویسنده = امیر احمد حسیبی طاهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیکی جدایش ماهواره با استفاده از موتور ترمزی در تزریق به مدار همراه با چرخش اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22075/jme.2019.4074

سعید سرخیل؛ سید ابراهیم گردون زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری


2. استفاده از راکت برگشتی در جدایش محموله همراه با چرخش اولیه و تحلیل دینامیکی آن

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 17-27

10.22075/jme.2017.1662

سعید سرخیل؛ ابراهیم گردون‏ زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری؛ مجید دارنده