نویسنده = عباس رسولزادگان
تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 183-206

10.22075/jme.2017.5958.

علی احمدیان رمکی؛ عباس رسولزادگان؛ عباس جوان جعفری


مروری نظام‌مند بر مدل‌سازی قابلیت اطمینان نرم‌افزار

دوره 15، شماره 50، مهر 1396، صفحه 285-313

10.22075/jme.2017.2569

مهسا عاشمی مجد؛ عباس رسولزادگان؛ زهرا قویدل یزدی