کلیدواژه‌ها = تخته کامپوزیتی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده از خاک اره راش و اکالیپتوس به عنوان مواد مکمل در بهبود عملکرد تخته های کامپوزیتی سیمانی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 259-267

مهدی عبادی جامخانه؛ مسعود احمدی؛ حسین نادرپور