طراحی و پیاده ‏سازی رفع‏ کننده‏ ی برخورد در یک سیستم تصمیم‏ همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات

نویسندگان

چکیده

رفع برخورد، یک رویه‏ ی مهم در بسیاری از سیستم‏ های هوشمند از جمله سیستم‏ های مبتنی بر قانون می‏ باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا وجود دارد، تعیین می نماید. هدف از این مقاله، ارائه ی یک سیستم تصمیم همیار هوشمند است، که در هنگام وقوع برخورد، با در نظر گرفتن خطوط استنتاج مجزا برای هر یک از قوانین موجود در مجموعه ی برخورد، امکان آگاهی از تمامی انتخاب های ممکن را برای تصمیم گیرنده فراهم می سازد. این ایده، در سیستمی که به منظور یاری رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ پیاده سازی شده، اعمال شده است. نتایج بدست آمده، حاکی از آن است که بازیکن به کمک این دستیار هوشمند می تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN IDSS CONFLICT RESOLVER USING DIFFERENT VIEW POINTS

نویسندگان [English]

  • Bonakdari
  • Jafari
چکیده [English]

Conflict Resolution is an important procedure in many intelligent systems such as rule-based systems. This procedure determines the sequence of firing rules when more than one rule can fire. This paper presents an Intelligent Decision Support System wherein when a conflict occurs it follows distinct reasoning line for each incompatible rule, and informs the decision maker about all possible options. This idea is applied in a system which is implemented for the purpose of assisting a player in a Real-Time Strategic Game. Obtained results indicate that player with help from this intelligent assistant can have better achievements over other players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict resolution
  • Intelligent Decision Support System
  • Real-time strategic game