شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار به مدلسازی رادیاتور پرشده از نانو سیال و بررسی تغییرات الگوی جریان و عملکرد انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون آن پرداخته می‏شود. نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم درون این رادیاتور، به عنوان سیال عامل در نظر گرفته شده است و ویسکوزیته دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی بر طبق مدل‏های خواص متغیر جدید وابسته به قطر نانوذرات، غلظت آن‏ها، دما و ... می‏باشد. دیواره سمت راست، سرد وسایر دیواره‏ها به صورت آدیاباتیک شبیه سازی گردیده است. از روش حجم محدود با سیستم شبکه جابجاشده برای حل عددی معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی استفاده شده و این معادلات با بهره‏گیری از یک کد کامپیوتری به زبان فرترن حل گردیده اند. اثرات پارامترهای بسیار مهمی مانند عدد ریچاردسون، کسر حجمی و ارتفاع مانع و محل استقرار آن درون رادیاتور، در رفتار حرارتی و جریان سیال درون رادیاتور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در قالب کانتورهای جریان و دما، همچنین نمودارهای ناسلت ارائه گردیده است. نتایج نشان می‏دهد با افزایش کسر حجمی نانوذرات و کاهش عدد ریچاردسون، انتقال حرارت درون محفظه افزایش می‏ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL SIMULATION OF MIXED CONVECTION OF FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER WITHIN CAR RADIATOR WITH AN INSIDE HOT OBSTACLE FILLED WITH NANOFLUID

نویسندگان [English]

  • Sadodin
  • Sadodin
  • Hemmat Esfe
  • Noroozi
چکیده [English]

In this article, the model of a radiator filled with nanofluid and variations in flow pattern and the heat transfer of mixed convection through it is investigated.Al2O3-water nanofluid is used as heat transfer fluid and dynamic viscosity and thermal conductivity according to new models of variable properties are dependent to the diameter of nanoparticles, concentration of nanoparticles, temperature and so on. The right wall of cavity is cold and other walls are adiabatic. Finite volume method is used for the numerical solution of the equations of continuity, momentum and energy, and these equations have been resolved using a FORTRAN computer code. The effect of the Richardson number, solid volume fraction of nanoparticle, height of heated obstacle and its position within radiator on fluid flow and heat transfer are studied. The results are present in streamlines and isotherms contours and also in Nusselt number plots. Results show that increasing solid volume fraction and decreasing Ri number leads to heat transfer increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiator Modeling
  • Nanofluid
  • Mixed convection
  • Heat transfer
  • Solid volume fraction