بهینه سازی یک دیفیوزر تونل باد مافوق صوت با دیواره های انعطاف پذیر با کمک الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

امروزه تونل باد به عنوان یک آزمایشگاه تجربی کاربردهای فراوانی دارد. نصب تونل باد بسیار هزینه بر است بنابراین طراحان سعی می کنند که با طراحی بهینه اجزای مختلف تونل باد هزینه نصب و تست تونل باد را به حداقل برسانند. در این مقاله با بهینه‌سازی و ارائه طرح جدیدی از یک دیفیوزر تونل باد، هزینه به حداقل رسیده و راندمان افزایش داده شده است. در بسیاری از تونل های باد مافوق صوت، قسمت همگرای دیفیوزر تونل باد دیواره هایی با شیب ثابت دارد. به علت تاثیر زیاد هندسه دیواره های دیفیوزر بر روی عملکرد تونل باد، روند بهینه‌سازی بر این اساس انجام شد. در ادامه، مدل جدیدی از دیفیوزر تونل باد مافوق صوت ارائه شده است. این مدل از دیفیوزر، شامل یک دیواره ی انعطاف پذیر و سه جک در راستای آن می‌باشد. سپس جریان مغشوش و تراکم پذیر به صورت دوبعدی با مدل اغتشاش k-w SST و با استفاده از روش +AUSM در تونل باد مافوق صوت تحلیل شد. در نهایت، با کمک الگوریتم ژنتیک و در ماخ 4، مدل جدید دیفیوزر تونل باد مافوق صوت با هدف کمترین افت فشار کلی بهینه گردید. جهت بررسی عملی، از نمونه دیفیوزر تونل باد مافوق صوت مرکز قدر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تونل باد بهینه جدید نسبت به نمونه تونل باد موجود در مرکز قدر 83 درصد افزایش راندمان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SHAPE OPTIMIZATION OF SUPERSONIC WIND TUNNEL DIFFUSER USING GENETIC ALGORITHM

نویسندگان [English]

  • Javadpour
  • Farahat
  • Ebnodin
چکیده [English]

Wind tunnel, as an experimental laboratory, has many applications nowadays. Installation of wind tunnel is very expensive, so designers try to reduce wind tunnel’s installation and test costs by optimizing the design of various components of the wind tunnel. In this paper, costs are reduced and efficiency is increased due to a new design and optimization of a wind tunnel diffuser. In many supersonic wind tunnels, the convergent parts of the diffuser have walls with fixed slope. So, a new model of the supersonic wind tunnel diffuser is presented. This model of diffuser includes a flexible wall and three jacks in its direction. Then the two-dimensional and compressible flow was analyzed using k-w SST turbulence model and AUSM+ method in a supersonic wind tunnel. Finally, in Mach 4 and by the use of genetic algorithm, a new model of supersonic wind tunnel diffuser was optimized with the lowest overall pressure drop. For practical investigation the sample of supersonic wind tunnel diffuser of Ghadr Aerodynamic Research Center has been used. The results indicate that the new optimized wind tunnel has higher efficiency with 83 percent in comparison to Ghadr Center’s sample of supersonic wind tunnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind Tunnel
  • Optimization
  • Genetic algorithm
  • Supersonic Diffuser
  • AUSM+