بهبود اندازه ناوگان حمل و نقل معدن مس سونگون با استفاده از روش شبیه‌سازی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امیر کبیر

چکیده

انتخاب ناوگان حمل و نقل در معادن روباز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب نامناسب ناوگان می‌تواند به دو شکل بر اقتصاد پروژه تاثیر گذار باشد: محقق نشدن اهداف تولید و افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش زمان بارگیری و باربری. معمولا طراحی ناوگان به روش‌های تخصیص ثابت یا گسیل انعطاف پذیر با هدف بیشینه کردن تولید و کمینه کردن هزینه‌ها انجام می‌گیرد.
تکنیک‌ شبیه‌سازی یکی از روشهای موجود انتخاب ناوگان بوده که به طراحان این اجازه را می‌دهد تا در یک محیط مجازی با پیاده سازی واقعی سیستم، کارایی آن را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار Arena، سیستم فعلی حمل و نقل معدن مس سونگون شبیه‌سازی گردید. سپس با تعریف سیستم-های جدید نسبت به اصلاح سیستم موجود معدن اقدام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، از میان سناریوهای پیشنهادی، ترکیب کامیون 100 تنی، لودر 1/6 مترمکعبی، شاول 7 مترمکعبی و بیل مکانیکی 6/4 مترمکعبی با تولید هفتگی 550000 تن و هزینه 83/0 دلار بر مترمکعب به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFICIENCY IMPROVEMENT OF THE SONGUN COPPER MINE FLEET USING SIMULATION TECHNIQUE

نویسندگان [English]

  • Nooshin Azadi 1
  • Masoud Monjezi 1
  • Majid Ataeepour 2
1
2
چکیده [English]

Fleet selection in open-pit mines is of vital importance. Inappropriate selection of fleet can be influential on the project economics in two ways failure in achieving production objectives and increase the attributed costs due to increase in the shipment time. Usually fleet design is fulfilled in the forms of either allocating or dispatching aiming to production maximization and cost minimization.
Simulation technique, one of the available fleet selection methods, allows designers to study a system in a virtual environment without executing it in the real world, to technically and economically evaluate its efficiency. In this paper, at first using the simulation technique, transportation system of the Songun copper mine was simulated in the Arena software and then by defining new systems, efficiency of the available fleet was improved. On the basis of the obtained results it was observed that a fleet of 100 t dump trucks, 6.1 m3 front end loaders, 7.0 m3 shovel and 4.6 m3 excavator with weekly production of 550,000 tones and 0.83$ per/ m3 is the best possible alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fleet simulation
  • Transportation
  • Arena
 
[1]Subtil, R.F., Silva, D.M., Alves, J.C. (2011). “A practical approach to truck dispatch for open pit mines”. 35H the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry Symposium, Wollongong, NSW, 765-777
[2]­Clarke, M.P., Denby, B., Schofield, D. (1990). “Decision Making tools for surface mine equipment selection”. Mining Science and Technologhy, Vol. 10, pp. 323-335.
[3]Samanta, B., Sarkar, B., Mukherjee, S.K. (2002). “Selection of opencast mining equipment by a multi- criteria decision-making process”. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, pp.136-142.
 [4]Başcetin, A. (2004). “An application of the analytic hierarchy process in equipment selection at Orhaneli open pit coal mine”. Mining Technology, Vol.113, pp.192-199.
[5]Aghajani Bazzazi, A., Osanloo, M., karimi, B. (2011). “Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods”. Expert Systems with Applications, Vol.38, pp. 2550-2556.
[6]Aghajani Bazzazi, A., Osanloo, M., karimi, B. (2009). “Optimal open pit mining equipment selection using fuzzy multiple attribute decision making approach”. Archive of Mining Science, Vol. 54, pp. 301-320.
[7]George, N.Panagiotou. (1999). “Discrete mine system simulation in Europe”. International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, Vol. 13, pp. 43-46.
[8]Chanda, K.E., Gardiner, S. (2010). “A computer study of truck cycle time prediction methods in open pit mining”. Engineering, Construction and Architectural Management, Vol.17, pp. 446-460.
[9]Yuri, G.M. (2005). “discrete event simulation of mine equipment systems combined with reliability assessment model”. Master of Science thesis, Laurenttian University. 
[10] Sturgul, J. R. (1999). “Mine Design examples using simulation”. Society for Mining, Metallurgy, and      Exploration.
[11]Burtc, C., Caccetta, L., Hill, S., Wegama, P. (2012). “Models for mining equipment selection”. Modelling and Simulation Society of Australia and Newzealand Irc., 1730-1736.
[12]Ataeepour, M., Baafi, E.Y. (1998). “Application of ARENA simulation system to compare truck-shovel operation in dispatching and non-dispatching modes”. Mine Planning and Equipment Selection, Singhal ed., Balkema, Rotterdam, pp.475-480.
[13]Castilo, D., Cochran, J.K. (1987). “A micro computer approach for simulating truck haulage systems in open pit mining”. Computer in Industry, Vol. 8, pp.37-47.
]14[ دمیری، ع.ر.، عطایی­پور، م.، صدری، ع.، (1384)، شبیه­سازی حمل و نقل معدن چغارت با Arena. دومین کنفرانس معادن روباز ایران، 20 و 21 اردیبهشت.
[15]Ataeepour, M., Damiri, A., Sadri, A. (2005). “Optimization of the Haulage system I Choghart Iron Ore Mine Using Arena”. 20th World Mining Congress, Iran,Tehran,pp.225-230.
[16]Bozorgebrahimi, E. (2004). “The evaluation of haulage truck size effects on open pit mining”. Ph.D thesis, the university of British Colombia.
[17]Jaoua, A., Michel, G., Riopel, D. (2012). “specification of an intelligent simulation-based real time control architecture:application to truck control system”. Computers in Industry, Vol. 63, pp. 882–894.
[18]Banks, J., Carson, J.S. (1984). “Discrete-event System simulation”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
[19]Koshnevis, B.( 1994). “Discrete systems simulation”. McGraw- Hill.
[20]Kelton, W.David, Sadowski, Randall P., Sadowski, Deborah A. (1998), “Simulation with Arena: Systems modeling corporation”. McGraw Hill, 523p.
[21]Ataeepour, M., Baafi, E.Y. (1999). “Arena simulation model for truck- shovel operation in dispatching and non-dispatching”. International Journa of Mining, Reclamation and Envirronment, Vol. 13,pp.125-129.