طراحی و ساخت موتور مغناطیسی خورشیدی برای خودروها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله یک موتور جدید مغناطیسی خورشیدی برای خودروها ارائه شده است. هر یک از سیلندرهای این موتور دارای دو آهنربای دائم است که نیروی مغناطیسی بین آنها باعث حرکت پیستون سیلندر می­شود. یکی از دو آهنربای دائم هر سیلندر به عنوان پیستون آن سیلندر عمل می­کند. آهنربای دائم دیگر در هر سیلندر به طور متناوب چرخیده به طوری که قطبهای همنام و ناهمنام دو آهنربای دائم به صورت پریودیک مقابل هم قرار گیرند. نیروهای جاذبه و دافعه مغناطیسی که به این ترتیب در سیلندرهای موتور به وجود می­آیند با هم هماهنگ شده به نحوی که باعث حرکت میل لنگ ­شوند.

آهنربای دائم قابل چرخش هر سیلندر به وسیله یک موتور DC به حرکت در می­آید که از طریق پنلهای خورشیدی موتور مغناطیسی خورشیدی تغذیه می­شود. یکی از مزایای مهم موتور پیشنهادی حذف نیاز به موتورهای القایی گران قیمت و سنگین می­باشد. علاوه بر این موتور پیشنهادی مجهز به باطری برای ذخیره و تغذیه انرژی بوده که زمان قابل استفاده موتور را افزایش می­دهد.

لازم به ذکر است که موتور مغناطیسی خورشیدی طراحی شده به عنوان اختراع با شماره 85138 در تاریخ 06/12/1393 در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Construction of Magnetic Solar Motor for Vehicles

نویسندگان [English]

  • m v
  • nima amjady
semnan university
چکیده [English]

In this paper a new magnetic-solar engine for vehicles is proposed. Each cylinder of this engine includes two permanent magnets, which their magnetic forces drive the piston. One of these two permanent magnets acts as the piston of the corresponding cylinder.  The other permanent magnet of each cylinder rotates cyclically such that the same and opposite poles of the two magnets are placed against each other periodically. The attraction/repulsion forces generated in this way inside the cylinders are coordinated to drive the crankshaft of the engine. The rotatable permanent magnet of each cylinder is rotated by a DC motor, which is fed by the solar panels of the proposed magnetic-solar engine. One of important advantages of the proposed engine is elimination of expensive and heavy induction motors and their associated equipment. The proposed engine is also equipped with batteries to store/retrieve solar power, which increases the useable time of the engine. The constructed solar-magnetic engine is registered as a patent in the Iran’s patent office with the number of 85138.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent Magnet
  • Magnetic Force
  • Machine
  • Solar Energy
[1] Permanent Magnet Electric Rotating Machine and Electromotive Vehicle Using Permanent Magnet Electric Rotating Machine, US 2006/0284508 A1 Patent Application.
[2] Permanent-magnet Type Electric Rotating Machine, US 8569921 B2 Granted Patent
[3] Permanent Magnet Type Electric Rotating Machine and Manufacturing Method Thereof, US 2014/0084731 A1 Patent Application.
[4] Dynamo magnetic Machine WO 1988/005976 A1 Patent Application.
[5] Multi-layer Magnet Arrangement in A Permanent Magnet Machine For A Motorized Vehicle, US 7847461 B2 Granted Patent.
[6] Permanent Magnet Electric Machine, WO 2013/158059 A1 Patent Application
[7] Solar battery charger with overcharge protection, Battery & Charge Controller and Solar circuit section in www.eleccircuit.com.
[8] Electric Vehicle Conversion Design, Brigham Joffs. Document from www.scribd.com by 189715630 document number.
[9] Schill, R. A. (2003). "General relation for the vector magnetic field of a circular current loop: A closer look". IEEE Transactions on Magnetics 39 (2):961–967.Bibcode: 2003ITM 39961S.doi:10.1109/TMAG.2003.808597.
[10] IEC 60904:1-10, IEC 61730, IEC 61215, IEC 61853 standards.