ارزیابی فنی-اقتصادی بهره‌گیری از سامانه ذخیره‌سازی یخ بر اساس الزامات جدید پیش‌نویس ویرایش چهارم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

10.22075/jme.2020.21171.1947

چکیده

با توجه به سهم قابل توجه بارهای سرمایشی در پیک مصرف برق در کشور و روند فزاینده آن در سال‌های اخیر (تا حدود 40 درصد از اوج تقاضای برق)، در پیش‌نویس ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامات متعددی جهت مدیریت این بارها پیش‌بینی شده است. از جمله این الزامات بهره‌گیری از سامانه‌های ذخیره یخ در ساختمان‌های با بار سرمایشی بالا است. به منظور ارزیابی فنی-اقتصادی اجرای این الزامات، بار سرمایشی یک ساختمان نمونه با کاربری آموزشی در شهر اهواز توسط نرم‌افزار کریر شبیه‌سازی و بر اساس دو راهبرد ذخیره کامل و ذخیره جزیی، عملکرد فنی به همراه سرمایه‌گذاری اقتصادی لازم تحلیل شد. زمان بازگشت سرمایه مازاد مورد نیاز جهت اجرای سامانه‌های ذخیره‌سازی با توجه به پتانسیل صرفه‌جویی تعیین و مشخص گردید که بار اقتصادی این الزامات تابعی از نوع راهبرد ذخیره‌سازی، کاربری ساختمان مربوطه و اقلیم است. بر این اساس در ساختمان نمونه مورد بررسی در حالی که بهره‌گیری از ذخیره‌سازی جزیی کاملا اقتصادی است، در شرایط برابر بازگشت سرمایه برای سامانه ذخیره‌سازی کامل بیش از 50 سال خواهد بود. نتایج بررسی سناریوهای مختلف و محتمل تعرفه پایه برق نشان داد که افزایش پنج برابری تعرفه پایه فروش برق، این زمان را به حدود 10 سال کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Techno-economic evaluation of using ice storage systems based on the new requirements of the draft of the fourth edition of the National Building Regulations, Article 19

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahgozar
  • Maziar Dehghan
  • Abolfazl Pourrajabian
  • Hamidreza Haghgou
Department of Energy, Materials and Energy Research Center (MERC)
چکیده [English]

Due to the significant share of cooling loads in the peak of electricity consumption and its increasing trend in recent years (up to about 40% of the peak of electricity demand), the draft of the new edition of the National Building Regulations (Article 19) enforces several requirements for managing these loads. One of these requirements is the use of ice storage systems in buildings with high cooling loads. In order to evaluate techno-economic aspects of the implementation of these requirements, the cooling load of a pilot building with educational use in Ahvaz was simulated by Carrier HAP software, and based on two different storage strategies (i.e. full and partial storage), technical operation and necessary economic investment were analyzed. The payback period of the surplus capital required for the implementation of storage systems was determined with respect to the saving potential in electricity costs. It was determined that the economic burden of these requirements is a function of the storage strategy, building function and climate. Accordingly, in the considered building, while the use of partial storage is quite economical, the return on investment for a full storage system will be more than 50 years. The results of examining different scenarios and possible base electricity tariffs showed that a fivefold increase in the tariff will reduce the payback period to about 10 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooling loads
  • Cold energy storage
  • Ice energy storage
  • Building regulations
  • Article 19
  • Carrier HAP