تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

3 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در جاذب‌های انرژی به عنوان سازه‌های جدارنازک مورد توجه طراحان قرار گرفته است، میزان جذب انرژی و نیروی پیک اولیه فروریزش می‌باشد. در این مطالعه‏‌، ضربه‌پذیری لوله‌های آلومینیمی درپوش‌دار استوانه‌ای جدار نازک تحت بار محوری و مورب بررسی می شود. در این طراحی، به منظور کاهش ماکزیمم نیروی پیک اولیه فروریزش، حفره‌هایی بر روی جاذب با فاصله‌های مشخص در طول لوله ایجاد شده‌اند. وجود حفره‌های حلقوی به عنوان نقص در جاذب، باعث کاهش نیروی وارد به سازه اصلی و سرنشینان می‎شود. در این مقاله، با استفاده از شبیه‌سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس، اثر وجود حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی تغییرات نمودار نیرو-جابجایی لوله‌های درپوش‌دار مطالعه می شود. همچنین، به منظور بررسی صحت شبیه‌سازی عددی، تعدادی تست تجربی انجام گردید که نتایج قابل قبولی حاصل شده است. نتایج نشان می دهد که اعمال بار مورب با زاویه 10 درجه و در خلاف راستای حفره‌ها بر نحوه فروریزش، میزان جذب انرژی و کاهش نیروی پیک اولیه موثر بوده و زوایای بارگذاری 20، 30 و 40 درجه تغییرات زیادی در نیروی پیک اولیه و جذب انرژی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hole, angle and direction of applied oblique load on crashworthiness parameters of end capped circular tubes: A numerical simulation and experimental study

نویسندگان [English]

  • Sajad Azarakhsh 1
  • Ali Ghamarian 2
  • Mohammad Javad Rezvani 3
1 Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 3. Energy and Sustainable Development Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

One of the most important problems that energy absorbers as thin-walled structures have been considered by designers, is the amount of energy absorption and the initial peak crushing load. In this paper, the crashworthiness of end capped circular aluminum tubes under axial compression is investigated. In this design, in order to reduce the initial maximum crushing load, holes were created in the outer surface of the adsorbent with specified distances along the tube. The presence of annular holes as a imperfection in the absorber prevents the sudden load applied to the main structure and the occupants. In this study, using numerical simulation by ABAQUS software, the effect of the presence of holes, angle and direction of applied oblique load has been studied on the crashworthiness of end capped tubes. Also, in order to validate the numerical simulation results, a number of experimental tests were performed which showed good agreement. The results showed that the applied oblique load with an angle of 10 degree and the opposite direction of the holes is effective on the state of collapse, energy absorption and reduction of initial peak load, and the angles of 20, 30 and 40 degree do not have significant changes in initial peak force and energy absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial peak load
  • End capped tube
  • Hole
  • Numerical simulation
  • Oblique load