ارائه روش ترکیبی رویکا برای بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه: مطالعه موردی نیروگاه های برق کشور ایران

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 مدیرگروه مهندسی صنایع و مکانیک/دانشگاه خیام

2 دانشگاه خیام

چکیده

بهینه سازی مسائل چندپاسخه همیشه یکی از حوزه های چالش برانگیز بهینه سازی می باشند. در این مقاله روش ترکیبی رویکا جهت بهینه‌سازی مسایل چندپاسخه ارائه شده است که ترکیبی از دو روش رویه پاسخ و تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در روش رویکا رویه کارایی ایجاد و بهینه سازی می گردد و در واقع یک رویه کارایی جایگزین چندین رویه پاسخ می گردد و مساله از حالت چندپاسخه به تک پاسخه تبدیل می گردد. بنابراین در روش پیشنهادی رویکا علاوه بر بهینه‌سازی رویه پاسخ ها به بیشینه‌سازی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری نیز پرداخته می شود. نتیجه این روش تعیین پارامترهای ورودی و خروجی واحد تصمیم گیری ایده آل و جدیدی است که دارای حداکثر مقدار کارایی نیز می‌باشد.

به دلیل اهمیت بالای صنعت برق و تولید انرژی، نیروگاه ها که بخش بسیار مهم تولید برق را به عهده دارند، ناگزیرند مقادیرکارایی فعالیت‌های خود را به منظور استفاده بهتر از منابع افزایش دهند. بدین منظور روش پیشنهادی رویکا برای چهارده نیروگاه در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر تعیین کارایی هر نیروگاه به تعیین پارامترهای بهینه جهت احداث نیروگاه جدید با حداکثر کارایی نیز می پردازد. درنهایت به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی، از سه رویکرد مشابه دیگر برای مساله مذکور استفاده شده است و نتایج نشان دهنده برتری روش رویکا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The new hybrid ROYKA method for optimizing multi-response problems (Case study: power plants of IRAN)

نویسندگان [English]

  • الهام شادکام 1
  • Mehrnaz Ghayoor 2
1 مدیرگروه مهندسی صنایع و مکانیک/دانشگاه خیام
2 Khayyam University
چکیده [English]

Multi-response problems are always one of the most challenging areas of optimization. In this paper, the ROYKA hybrid method is presented to optimize multi-response problems, which is a combination of two methods of response surface and data envelopment analysis. In the ROYKA method, the efficiency surface is created and optimized, and in fact, one efficiency surface replaces several response surfaces, and the problem is changed from a multi-response mode to a single response. Therefore, in the proposed method, in addition to optimizing the response surface, the efficiency of decision-making units is also maximized. The result of this method is to determine the input and output parameters of the ideal and new decision-making unit, which also has the maximum amount of efficiency.

Due to the high importance of the electricity industry and energy production, power plants, which are responsible for a very important part of electricity generation, have to increase the efficiency of their activities in order to make better use of resources. For this purpose, the proposed method of ROYKA for fourteen power plants in the country has been studied, which in addition to determining the efficiency of each power plant to determine the optimal parameters for the construction of a new power plant with maximum efficiency. Finally, in order to validate the proposed method, three other similar approaches have been used for the mentioned problem and the results show the superiority of the ROYKA method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Response Surface Method
  • Efficiency
  • Optimization
  • Power Plan