نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد رضا کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]

ا

ب

 • بخشی، علی تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله [دوره 1، شماره 15، 1386]

ت

ج

 • جمشیدی، احسان کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]

ح

 • حداد، عبدالحسین تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • حداد، عبدالحسین تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک [دوره 1، شماره 15، 1386]

د

 • دائیان، حمید کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]

ز

 • زهرایی، سید مهدی مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • زهرائی، مهدی مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]

ش

 • شریعتمدار، هاشم بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]

ف

 • فرجی، رسول بهینه‌سازی کمانش ستون‌های چند‌تکه با مقطع خطی متغیر(شیب به عنوان متغیر طراحی) [دوره 1، شماره 15، 1386]

ق

 • قدوسیان، علی بهینه‌سازی کمانش ستون‌های چند‌تکه با مقطع خطی متغیر(شیب به عنوان متغیر طراحی) [دوره 1، شماره 15، 1386]

ک

 • کلانتری، میثم بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]

ه

 • هاشمی، فرید مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]