نویسنده = بهمن وحیدی
بررسی عددی رفتار کرنش سختی سلول‌های بنیادی مزنشیمال بر روی بسترهای الاستیک

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 351-359

10.22075/jme.2018.12635.1236

اسماعیل رحیم پور؛ بهمن وحیدی؛ زهرا ملاحسینی