بهره‌برداری همزمان از شبکه برق و گاز طبیعی با استفاده از مکانیزم معامله نظیر به نظیر انرژی الکتریکی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق

2 دانشکده مهندسی برق گروه قدرت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

معامله نظیر به نظیر (P2P) انرژی الکتریکی فناوری نوظهوری برای ادغام بهینه منابع تولید پراکنده (DERs) انرژی با سیستم قدرت می‌باشد. مکانیزم P2P امکان معامله همتا به همتا انرژی الکتریکی را به صورت محلی به مشترکان می‌دهد. DERs می‌توانند به صورت فعال در بازار روز بعد و بازار لحظه‌ای با اهداف گوناگون مشارکت نمایند. در این مقاله روش دو مرحله‌ای جهت بهره‌برداری همزمان از دو حامل انرژی برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن قابلیت پاسخ گویی بار (DR) و مکانیزم معامله P2P انرژی الکتریکی توسعه یافته است. در مرحله اول، روشی مبتنی بر بهینه‌سازی غیر خطی (MINLP) جهت برنامه‌ریزی همزمان دو حامل انرژی برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن پخش بار (AC) و قیود هیدرولیک شبکه گاز استفاده شده است. در ادامه، در مرحله دوم با استفاده از مکانیزم معامله P2P، مشترکان انرژی الکتریکی را مابین خود به صورت محلی معامله می‌کنند. همچنین، جهت افزایش سود ساکنان شبکه مورد مطالعه و شبیه‌سازی رفتار معامله‌گر انسان، در این مقاله از فرضیه معامله‌گر (ZIP) استفاده شده است. جهت اعتبار سنجی روش پیشنهادی در این مقاله، مدل مفروض بر روی شبکه توزیع 33 باسه استاندارد IEEE و شبکه گاز تنظیم شده با 33 گره پیاده شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله موجب کاهش هزینه بهره‌برداری از شبکه مورد مطالعه و بهبود شاخص‌های فنی شبکه برق و گاز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simultaneous operation of electricity and natural gas systems through the P2P energy trading mechanism

نویسندگان [English]

 • meysam feili 1
 • mameli mameli 2
1 shahid Beheshti university, department of electrical engineering
2 دانشکده مهندسی برق گروه قدرت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده [English]

P2P energy trading is a new technology for increasing the integration of DERs with the power system. This technology enables customers to locally trade energy with each other. The DERs can actively participate in the day ahead and real-time balancing markets. This paper proposes a new two-level framework for the integrated operation of the power and natural gas systems through P2P energy trading considering the demand response capability. In the first level, the optimal operation schedules of the customer are determined through the MINLP optimization problem considering the AC power flow and natural gas steady-state model. In the following (level two), the customers trade energy with each other through the P2P framework. In order to increase the customers' profits and simulate the human trader behaviors, we employed the ZIP trader assumption in the proposed framework. In order to evaluate the introduced framework, it is implemented on the standard IEEE 33 bus test system and 33-node modified gas network. The results of the numerical study revealed that the proposed method can dramatically reduce the total operation cost

کلیدواژه‌ها [English]

 • natural gas
 • minlp
 • P2P energy trading
 • AC power flow
 • demand response
 • DERs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 07 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402