نمایه نویسندگان

ا

 • اسدیان، ال سا بررسی شرایط دمایی یک بافت زنده به منظور تشخیص تومورهای سرطانی [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • امجدی، نیما پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار وشبکه عصبی [دوره 2، شماره 16، 1387]

ب

ح

 • حاجی‌کاظمی، حسن اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی [دوره 2، شماره 16، 1387]

ر

س

 • سیادتی، نسیبه طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • سازگاران، بنت‌الهدی اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • سیم جو، محمد مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]

ط

 • طالبی، فرهاد بررسی شرایط دمایی یک بافت زنده به منظور تشخیص تومورهای سرطانی [دوره 2، شماره 16، 1387]

ف

 • فیروزنیا، روح‌الله پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار وشبکه عصبی [دوره 2، شماره 16، 1387]

م

 • محمدی، کریم طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]

ن

 • نادری، حسن مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • نادری، حسن مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]

و