خلاصه آمار نشریه
تاریخ آغاز انتشار: اسفند 1386
تناوب انتشار: فصلنامه
تعداد دوره: 19
تعداد شماره: 64
تعداد مقاله ها: 3262
درصد پذیرش: %22
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 170
تعداد مشاهده مقاله ها: 626,430
میانگین مشاهده هر مقاله: 907.87
تعداد دانلود مقاله ها: 263,703
میانگین دانلود هر مقاله: 382.18
تعداد نویسندگان: 1,450
تعداد داوران: 3151
تعداد پایگاه های نمایه شده: 6
 

دانشگاه سمنان به منظور توسعه فضای علمی و پژوهشی در زمینه شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی، از سال 1386 مجله ای تحت عنوان "مدلسازی در مهندسی" به چاپ می رساند. نظر به اهمیت جایگاه مدلسازی در علوم مهندسی، طی نامه به شماره 52425/11/3/89 مورخ 1389/8/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست محترم دانشگاه سمنان، اعتبار علمی-پژوهشی نشریه مدلسازی در مهندسی ابلاغ گردیده است.

** بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و پیرو مصوبه های شورای مجلات، شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه مورخ های 97/7/17، 97/7/22 و 97/7/24 به منظور تأمین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله، تمامی مقالات ارسالی برای مجله که در فرایند ارزیابی علمی قرار می گیرند از تاریخ 97/9/15 مشمول پرداخت هزینه ای تحت عنوان هزینه ی داوری مقالات به مبلغ 2/000/000 ریال می شوند. در صورت عدم پذیرش مقاله از طرف داوران محترم این مبلغ قابل بازگشت به نویسندگان مسئول مقاله نمی باشد.

پس از تأیید مقاله مبلغ 3/000/000 ریال تحت عنوان هزینه ی ویراستاری و آماده سازی برای چاپ مقالات از نویسندگان مسئول مقاله دریافت می شود.

** کاربران محترم، حتی الامکان از مرورگر فایرفاکس برای پرداخت استفاده نمائید.

شماره جاری: دوره 19، شماره 64، بهار 1400 

5. تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

10.22075/jme.2020.20308.1895

تقی بارفروشی؛ اسماعیل عابدینی؛ میثم جعفری نوکندی


10. مدل سازی و پیش بینی نقطه اشتعال ترکیبات هیدرو کربنی با استفاده از شبکه عصبی

10.22075/jme.2020.20796.1924

حمیدرضا میرشاهولد؛ رامین قاسمی اصل؛ ناهید رئوفی؛ مهرداد ملک زاده دیرین