نویسنده = محمود-مهرداد شکریه
پیش‌بینی مدول یانگ پلی‌یورتان تقویت شده به کمک آکریلونیتریل بوتادین استایرن بر مبنای مورفولوژی فاز

دوره 16، شماره 52، فروردین 1397، صفحه 1-13

10.22075/jme.2018.2909

فرزانه معماریان؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی قربانزاده آهنگری


بررسی تجربی خواص مکانیکی و مورفولوژیکی فوم میکروسلولی پلی استایرن

دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 267-274

10.22075/jme.2017.2695

احسان صائمی؛ عبدالحسین فریدون؛ علیرضا آلبویه


بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، مهر 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


ارزیابی جریان جابجایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه

دوره 11، شماره 33، مرداد 1392، صفحه 57-68

10.22075/jme.2017.1644

عبدالحسین فریدون؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ محمد همت اسفه؛ آرین زارع قادی


مدل‏ سازی تخریب پیش رونده صفحات کامپوزیتی شیشه - اپوکسی تحت بار کششی استاتیکی در دمای پایین

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 33-43

10.22075/jme.2017.1558

محمد امین ترابی زاده؛ محمود مهرداد شکریه؛ عبدالحسین فریدون


بهینه سازی پانل ساندویچی هسته منشوری براساس الگوریتم گروه ذرات

دوره 8، شماره 20، فروردین 1389، صفحه 17-26

10.22075/jme.2017.1550

حسین همتیان؛ عبدالحسین فریدون؛ عبدالحسین فریدون؛ مرتضی رجب پور


تحلیل ترک در مواد مرکب به وسیله روش انرژی

دوره 3، شماره 17، شهریور 1388

10.22075/jme.2017.1529

عبدالحسین فریدون؛ فرهان یکتای کیا