نویسنده = امین نیکوبین
تعیین محدوده شتاب قابل قبول برای ربات کابلی معلق

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 387-402

10.22075/jme.2017.5597.

محمود رسولی؛ امین نیکوبین


فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 429-441

10.22075/jme.2017.10636.1023

امین نیکوبین؛ زهرا فراشی؛ محسن عسگری؛ مجتبی مرادی