نویسنده = عطاالله طالعی زاده
تعداد مقالات: 5
1. مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 123-129

10.22075/jme.2018.14405.1421

امیرحسین نوبیل؛ عطا الله طالعی زاده