دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، پاییز 1393 
6. ساختار تار عنکبوتی به‌عنوان سطوح امپدانس بالا

صفحه 75-82

محمد جهاندار لاشکی؛ پژمان رضائی؛ محمدمهدی فخاریان