دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، آذر 1393 
ساختار تار عنکبوتی به‌عنوان سطوح امپدانس بالا

صفحه 75-82

10.22075/jme.2017.1680

محمد جهاندار لاشکی؛ پژمان رضائی؛ محمدمهدی فخاریان