موضوعات = مکانیک- طراحی جامدات
بررسی تأثیر فرآیند شوک دهی لیزر بر خواص شکست و خستگی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 با استفاده از مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.30378.2436

جواد پزشکی؛ دانیال قهرمانی مقدم؛ مسعود میر؛ محمد رمضانی مقدم


تاثیر عاملدارسازی به وسیله هیدروژن بر خواص حرارتی نانولوله های کربنی فنری

دوره 21، شماره 74، آبان 1402، صفحه 153-162

10.22075/jme.2023.29700.2398

مهدی اظهری سرای؛ علی رجب پور؛ مجید بنی اسدی


تعیین مدول یانگ نانولوله های نیترید بور با استفاده از روش انرژی

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 159-169

10.22075/jme.2023.28700.2351

دانیال قهرمانی مقدم؛ مسعود میر؛ فاطمه‌زهرا رنجبر؛ مهناز گل‌مارشک