تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

  چکیده   در سال‌های اخیر احداث دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با لایه­های ژئوسنتتیک در حاشیه شبکه­های حمل و نقل نظیر بزرگراه­ها، خطوط راه­آهن و هم‌چنین به عنوان کوله­های پل و سایر دیوارهای نگهبان در مجاورت بناهای شهری، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. دیوار تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک، فن­آوری اجرایی نسبتا نوینی در زمینه دیوارهای حائل است که در آن از سه عنصر اصلی المان­های تسلیح کننده (شامل شبکه­های پلیمری موسوم به ژئوگرید و یا لایه­های ژئوتکستایل)، خاکریز کوبیده شده و پوشش خارجی استفاده شده است. استفاده از این نوع دیوارها و کوله­ها مزایای متعددی نظیر انعطاف پذیری در برابر نشست بستر، پایداری و ایمنی بیشتر در مقابل زلزله و صرفه اقتصادی را به همراه دارد. به لحاظ مزایای اقتصادی و فنی ذکرشده در این دیوارها، توجه به تبیین رفتار این سازه­ها در شرایط مختلف محیطی از جمله بارگذاری­های لرزه­ای بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی عددی به روش تفاضل­های محدود، رفتار این نوع دیوارها در مقابل بارگذاری دینامیکی تحلیل شده و سعی شده است تا از این طریق تاثیر عوامل مختلف نظیر نقش سختی عناصر تسلیح کننده و شرایط گیرداری پاشنه دیوار بر واکنش این نوع دیوارها در شرایط بحرانی بارگذاری لرزه­ای مورد مطالعه قرار گیرد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Seismic Base-isolators on Stories Displacements and Plastic Hinge FormationNumerical Analysis of Dynamic Behavior of Mechanically Stabilized Earth Walls with Geosynthetics

چکیده [English]

  Abstract   Nowadays reinforced Mechanically Stabilized Earth Walls (MSEW) with Geosynthetics, are used extensively as retaining walls and bridge abutments in urban and mountainous regions because their advantages. The MSEW is a new branch of construction technology which consists of three elements: compacted backfill, reinforced layers and facing elements. The mechanically stabilized earth Walls have many advantages compared with conventional reinforced concrete and concrete gravity retaining walls such as more flexibility against settlement on soft soils, higher safety during earthquakes and their cost effective. Because of these technical and economical advantages, study of the MSEW behavior in various load conditions like seismic loading is very important. In this paper results from a comprehensive numerical simulation by finite difference method that carried out to investigate the behavior of dynamic response of MSEW are presented. Numerical results illustrate the MSEW dynamic response for fixed toe and sliding toe conditions. Ultimately numerical simulation results show that the stiffness of reinforcement layers are great influence on dynamic load increment in geosynthetics layers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mechanically Stabilized walls
  • Geosynthetic
  • Stiffness of Reinforcement layer
  • Numerical analysis