راهنمای نویسندگان

  نحوه‏ نگارش مقاله برای مجله علمی و پژوهشی مدل سازی در مهندسی(از اینجا دانلود نمایید)

فرم تعهد نویسندگان (فرم تعهد)

فرم تعارض منافع (از اینجا دانلود نمائید)

فرما انتقال حق چاپ (از اینجا دانلود نمائید)

قابل توجه نویسندگان محترم: هنگام وارد نمودن مشخصات مقاله در سامانه نشریه حتماً می بایست مراجع و منابع کامل مقاله را در قسمت مربوطه وارد نمائید.

  اطلاعات مقاله

 

  چکیده

  دریافت مقاله:

  پذیرش مقاله:

 

  در این مقاله‏‌ نمونه، روش تهیه مقاله، بخش‏های مختلف آن، انواع قلم‏ ها و اندازه آن‏ها که در تهیه یک مقاله برای «مجله علمی و پژوهشی مدل سازی در مهندسی» به کار می‏ روند، آمده است. کلیه شیوه ‏های مورد نیاز برای بخش‏های مختلف مقاله، مانند عنوان، نام نویسندگان، چکیده و متن، از پیش تعریف شده و تنها کافی است که این شیوه‏ ها بر مقاله تهیه شده توسط مؤلف تطبیق داده شوند. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود این شیوه نامه را در هنگام تهیه مقاله به دقت رعایت فرمایند و مسئولین مجله را در راستای ارتقای کیفیت یاری نمایند. چکیده باید طی یک یا دو پاراگراف و حداکثر 250 کلمه به طور صریح موضوع، روش تحقیق، اهم نتایج تحقیق انجام شده و روش ارزیابی را مطرح کند. آوردن جدول، شکل یا فرمول در چکیده مجاز نمی باشد. متاسفانه مجله از چاپ مقالات ارسالی که خارج از روش ارائه شده در این شیوه نامه باشند، معذور است. 

  واژگان کلیدی:

  مقاله

  شیوه نامه تدوین

  نویسنده

  چاپ

  شکل

  جدول

  فرمول

  نتایج

 

 

 

  1- مقدمه [1]

  نوشتار حاضر، شیوه نامه آماده‏کردن مقالات علمی و پژوهشی را جهت ارائه به مجله مدل سازی در مهندسی معرفی می نماید. این شیوه نامه براساس برخی از قابلیت‏های موجود درنرم افزار Microsoft-Word 2007 تهیه شده است. نکته مهمی که لازم است برای تهیه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد این است که شیوه ( Style ) های مورد نیاز برای کلیه قسمت‏های مقاله، در این نمونه مقاله تعریف شده‏اند و مؤلفان می‏توانند با استفاده از آن‏ها به سرعت فایل مقاله خود را پس از انتقال محتوای آن به این فایل، با شیوه مورد نظر تطبیق دهند. این کار با استفاده ازابزارهای Copy|Paste و Format Painter در این نرم افزار به سادگی انجام پذیر است.

  2- شیوه تدوین مقالات

  چنانچه نویسندگان به هر دلیل نتوانند از این نمونه مقاله به عنوان الگو ( Template ) استفاده کنند، به موارد زیر توجه نمایید:

  · اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات برابر با 2/54 سانتی‏متر انتخاب شود.

  · مقالات به صورت دو ستونی، هریک با عرض 7/33 سانتی متر تهیه می‏‌شود. دراین حال فاصله دو ستون 1/25 سانتی‏متر خواهد بود.

  · اندازه و نوع قلم‏های فارسی مورد استفاده برای هر یک از موارد در جدول 1 آمده است.

  · برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی درهرموقعیت مورد استفاده خواهد بود.

  · فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن، معمولی ( Single ) است.

  · عنوان مقاله که در عین اختصار تمام ویژگی های کار انجام شده را مشخص می کند، با قلم « تیتر» به اندازه 14 پررنگ نوشته شود.

  · عنوان علمی نویسندگان، نام مؤسسه متبوع (محل کار) و پست الکترونیک ایشان با درج شماره به صورت بالا نویس و توضیح در پاورقی مشخص شود.

  · عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.

  · تهیه و درج چکیده به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

  توجه شود مقالات مجله از فایل الکترونیکی مقالات که توسط نویسندگان تهیه می‌ شود، ایجاد می‌شود. به این ترتیب، مقالاتی که به‌صورت کامل شیوه­ نامه نگارش را رعایت نکرده باشند، اولویت پیگیری برای چاپ را از دست خواهند داد.

  جدول 1- فرمت حروف چینی قسمت‏های مختلف مقاله

  موقعیت استفاده

  فونت مورد استفاده

  توضیحات

  عنوان مقاله

  B Titr 14 (وسط چین)

  عنوان باید کوتاه و رسا باشد.

  نام نویسندگان

  B Nazanin 13 و Bold

  (وسط چین)

  درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد درج علامت * به صورت بالانویس نام نویسنده عهده دارمکاتبات را مشخص می کند و بنابراین پست الکترونیکی وی باید مشخص شود.

  مرتبه علمی، نام و نشانی دانشگاه، سازمان یا موسسه نویسنده

  B Nazanin 9

 

  برای هرکدام از نویسندگان با درج شماره به صورت بالانویس و توضیح در پاورقی مشخص شود.

  چکیده و واژگان کلیدی

  B Nazanin 11

  مطابق با فرمت این مقاله نمونه باشد.

  عنوان بخش

  B Nazanin 13 و Bold

 

  عنوان زیر بخش

  B Nazanin 12 و Bold

 

  متن مقاله

  B Nazanin 12

 

  عنوان شکل و یا جدول

  B Nazanin 11

 

  متن داخل شکل و یا جدول

  B Nazanin 10

 

  مراجع فارسی

  B Nazanin 11

 

  مراجع انگلیسی

  Times New Roman 10

 

 

  2-1- مشخصات قسمت مقدمه مقاله

  در مقدمه، ابتدا خلاصه‏‌ای از تاریخچه موضوع و کارهای انجام شده بیان می‏‌شود. در ادامه، تلاشی که درمقاله و درتبیین کار انجام شده برای رفع کاستی‏‌های موجود، گشودن گره‏ها یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو صورت گرفته است در یک یا دو پاراگراف توضیح داده می‏‌شود. در این بخش دستاوردهای علمی و فنی تحقیق نسبت به سایر تحقیق‌های انجام شده، به‌صورت شفاف و روشن بیان شوند؛ به نحوی که نوآوری مقاله نسبت به سایر تحقیق‏ ها روشن شود.

  2-2- متن مقاله

  مطالب اصلی در این بخش درج می‏‌شوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده باشند. شکل‏ها، جدول‏ها و روابط ریاضی بکاررفته در متن همگی باید مربوط به متن باشند.

  در نوشتن متن تلاش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب مصون بماند. تمام جملات دست کم یک بار مرور شوند تا از کامل بودن و صحت آن ها از نظر دستور زبان فارسی اطمینان حاصل شود. دقت شود که جملات یک بند (پاراگراف) زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند.

  2-3- مشخصات بخش نتیجه گیری

  در این بخش، نکات مهم در تحقیق انجام شده به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن تشریح می‏شود. بخش نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای تحقیق انجام شده اشاره کند، نکات مبهم و قابل تحقیق جدید را مطرح کند ویا پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ارائه دهد.

  2-4- مراجع

  مراجع به ترتیب ظاهر شدن در متن مقاله شماره گذاری گردیده و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال‏های مندرج در انتهای این مقاله نمونه، برای هر دو زبان فارسی و انگلیسی درنظر گرفته شده‏‌اند:

  · مقالات مندرج در مجلات [1، 2 و 4]

  · مقالات همایش ها و کنفرانس ها [5]

  · کتا ب [ 3 و 6 ]

    3- شکل‏ها، جدول‏ها و روابط (فرمول‏ها)

  مناسب بودن وضعیت شکل‏ها، جدول‏ها و روابط ریاضی در فهم مفاهیم مقاله نقش اساسی دارد.

  شکل‏ها و جدول‏ها باید در وسط ستون تنظیم شوند. برای انتخاب قلم واندازه آن در متن و عناوین شکل‏ها و جدول‏ها به جدول 1 رجوع شود.

  چنانچه شکل یاجدولی در یک ستون جا نگیرد، می‏توان آن را در دو ستون قرار داد.

  سعی شود شکل از نرم افزار مستقیماً به محیط Word آورده شده و با استفاده از ابزار Edit Picture بازبینی و ویرایش شود. دقت شود که ویژگی Layout درشکل به صورت In line with text و دریک سطر مستقل درج شده باشد تا درصفحه بندی مشکلی به وجود نیاید. درهر حال، شکل ها باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی و داخل همان کادر متن در مقاله درج شوند و با سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. هرگز از اسکن کردن شکل چاپ شده استفاده نشود. سعی شود برای وضوح هرچه بیشتر شکل‏ها، با بزرگ کردن شکل از تمام عرض ستون استفاده شود.

  عدم رعایت قواعد برچسب‏ گذاری و واحدنویسیِ محورها در نمودارها اغلب موجب کاهشِ رسایی مقاله می­شود. برای کلیه محورها به جای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شده و واحد هریک داخل پرانتز قرار داده شود.

  اگر از شکل‏هایِ مراجعِ دیگری در مقاله خود استفاده می‏کنید، ضروری است که نام و نشانی منبع در زیر شکل ذکر شود. شکل ‏1 نمونه‏‌ای از چگونگی تنظیم یک شکل را نمایش می‏‌دهد.

  شکل 1- منحنی‌های تنش-کرنش کامپوزیت‌های FRP در مقایسه با فولادِ نرمه [ 1 ]

  برای نوشتن روابط ریاضی ابزار Equation Editor از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی نمادهای مورد نیاز در این ابزار پیش بینی شده است.

  توضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای جدید در روابط، چنانچه پیش از آن توضیح داده نشده‏ اند، باید بدون فاصله بعد از رابطه بیان شوند. مانند:

  (1)

  (2)

  که در آن و ، به ترتیب مقاومت فشاری و کرنش محوری مربوط به تنش ِ حداکثرِ بتنِ محصورنشده‌ می‏باشند. همچنین ، فشار محصور شدگی بوده و مقادیر a و b ضرایبی هستند که به صورت تجربی تعیین شده‌اند.

  4- نتیجه گیری

  نتایج اصلی و مهم تحقیق، در این بخش ذکر می شود. در این مقاله نمونه، مشخصات یک مقاله آماده به چاپ برای مجله علمی و پژوهشی مدل سازی در مهندسی بیان گردید. قسمت‏های مهمی که می‏بایست مورد دقت کافی قرار گیرند، مواردی نظیرِ ابعاد و حواشی صفحه و ستون‏ها، نحوه تهیه عنوان و چکیده به فارسی و انگلیسی، بخش‏های اصلی، نحوه شماره‏ گذاری بخش­ها و زیربخش‏ها، نحوه شماره گذاری جدول‏ها، شکل‏ها و روابط ریاضی و ارجاع به آن‏ها، فهرست‏ بندی، مرتب‏ سازی و شماره ‏گذاری مراجع، و بالاخره اندازه و نوع قلم‏ها را شامل می‏ شوند.

  

  تقدیر و تشکر

  بخش تقدیروتشکر به طور مختصر و در چند جمله کوتاه تنظیم شود.

  مراجع

[1] J. Author1, B. Author2, and K. Author3, "Title of Paper", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. x, NO. xx, August 2002, pp. 363 – 367.

[2] G. Author1, K. Author2, and A. Author3 “Title of Paper”, Name of Conference, Sydney, Australia, Vol. x, August 2002, pp. 338-343.

[3] M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis, and H. D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, 4th ed., Wiley, NJ, USA, 2010.

 [4] اصغر زارع و علی محمدزاده، "حذف نویز ضربه‌ای از تصاویر دیجیتالی مبتنی بر تخمین توزیع مکانی نویزها"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 13- 29.

[5] نام نویسنده اول، نام نویسنده دوم و نام نویسنده سوم، "عنوان مقاله"، نام کنفرانس، تهران، ایران، 7 تا 10 اردیبهشت، دوره 5، 1395.

[6] قدرت اله حیدری،  طراحی الکتریکی خطوط انتقال نیرو ، چاپ اول، انتشارات تابش برق، ایران، 1379.

 

  چکیده انگلیسی : حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه با واژگان کلیدی انگلیسی و اسامی نویسندگان و آدرس آنها به انگلیسی.

حق چاپ

تکمیل و ارسال فرم توافقنامه انتقال حق نسخه برداری موجود در (راهنمای نویسندگان) هنگام ارسال مقاله الزامی است.

خط مشی حق چاپ

این مجله دارای کلیه حقوق قانونی و معنوی مربوط به انتشار مقالات می باشد. هنگامی که یک نسخه خطی برای چاپ به مجله ارسال شد، از نویسندگان درخواست می شود که قرارداد انتقال حق چاپ را تکمیل و امضا کنند تا حق انتشار به مجله اعطا شود. این حق شامل حق انحصاری انتشار و توزیع مقاله پذیرفته شده در تمامی اشکال و رسانه ها (نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه های بین المللی و داخلی و غیره) می باشد. این حق تنها با رد چاپ این مقاله در مجله یا توسط نویسندگان با انصراف از ادامه همکاری تا تعیین تکلیف قطعی مقاله.