داوران

نام داور رشته تخصصی لینک پابلونز
مجید پورامینیان  عمران-سازه
  https://publons.com/researcher/1323853/majid-pouraminian/
مرضیه عزیزی مهندسی شیمی https://publons.com/researcher/1654492/marzieh-azizi/
محمدعلی پیرایش مهندسی صنایع https://publons.com/researcher/3364436/mohammadali-pirayesh/
امید زرگر مکانیک- بیومکانیک https://publons.com/researcher/3155908/omid-zargar/
حمیدرضا ایزدفر برق -قدرت https://publons.com/researcher/3824101/hamid-reza-izadfar/
نیما امجدی برق- قدرت https://publons.com/researcher/4697979/nima-amjady/
هادی تقی زاده مکانیک- بیومکانیک https://publons.com/researcher/3477000/hadi-taghizadeh/
رضا صالحی مکانیک - سیستمهای انرژی https://publons.com/researcher/2039102/reza-salehi/
پویان فخاریان عمران-سازه https://publons.com/researcher/1334338/pouyan-fakharian/
مجید اسحاقی گرجی ریاضی https://publons.com/researcher/1400709/madjid-eshaghi-gordji/
وحید برادران مهندسی صنایع https://publons.com/researcher/698747/vahid-baradaran/
مهدی بکرانی

برق -الکترونیک

https://publons.com/researcher/3727836/mehdi-bekrani/

آرمان بهاری

مهندسی صنایع

https://publons.com/researcher/4505430/arman-bahari/

محمدعلی بهشتی نیا

مهندسی صنایع

https://publons.com/researcher/1200657/mohammad-ali-beheshtinia/

جواد بهنامیان

مهندسی صنایع

https://publons.com/researcher/2965906/javad-behnamian/

فرهاد بهنام فر

عمران-سازه

https://publons.com/researcher/2966201/farhad-behnamfar/

 شهریار جاماسب

مهندسی پزشکی

https://publons.com/researcher/3848626/shahriar-jamasb/

میثم جلالی

عمران-سازه

https://publons.com/researcher/1414493/meysam-jalali/

هاشم جهانگیر

عمران-سازه

https://publons.com/researcher/2996202/hashem-jahangir/

موسی مرزبند

برق-قدرت

https://publons.com/researcher/1408839/mousa-marzband/

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
AmirFarhang asotoodeh@nri.ac.ir مکانیک - سیستمهای انرژی Niroo Research Institutue
Hosein Azarinfar مهندسی برق قدرت مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران
Marzieh Azizi مهندسی شیمی دانشکده بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Behrang Beiranvand عمران-سازه های هیدرولیکی
Mohammad Charkhtab Basim عمران-سازه سهند
Farzad Dehghanian مهندسی صنایع
Nafishe Farhadian مهندسی شیمی
Farzan Ghalichi مکانیک - بیومکانیک گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
Rouhollah Hizaji عمران-سازه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
Mohammadali Pirayesh مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن Pirmohammadi مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی
احمد Ranji مکانیک - دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محمدحسن SADDAGH عمران-سازه، عمران-سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران
Reza Salehi مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
Hadi Taghizadeh مکانیک - بیومکانیک سهند
Omid Zargar مکانیک - بیومکانیک Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Texas A&M University, College Station, TX 77843-3123, USA
ابوذر اباذری مکانیک - دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی دریا و مکانیک، ریاست مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی مهندسی
سعید اباذری مهندسی برق قدرت دانشگاه شهرکرد
سعید آیباغی اصفهانی مهندسی صنایع استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
نویدرضا ابجدی مهندسی برق قدرت دانشگاه شهرکرد
فردین ابدالی محمدی مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی
سید بابک ابراهیمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید کاظم ابراهیمی مهندسی صنایع دانشگاه سمنان-دانشکده اقتصاد
سعید ابراهیمی مکانیک - مهندسی خودرو دانشگاه یزد
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمیان مکانیک - هوافضا دانشکده مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
علی ابراهیمی ممقانی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - هوافضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
محمد حسین ابوالبشری روش های کاربردی، مکانیک - مهندسی خودرو
مهدیه ابوالحسنی
شیث ابوالمعالی مهندسی کامپیوتر
سید ابوذر فنائی مکانیک - سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند
میر محمد اتفاق مکانیک - مکاترونیک دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
جواد احیایی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
جواد احدیان روش های کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس احسانی سرشت مکانیک - سیستمهای انرژی حکیم سبزواری
ایرج احمدی
امین احمدی مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت ، دانشکده فنی مهندسی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران
پوریا احمدی مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
عباس احمدی مهندسی صنایع دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
غزاله احمدی مهندسی صنایع دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران
فرشاد احمدی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود احمدی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مسعود احمدی عمران-سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران.
نیما احمدی مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران
حسام احمدیان بهروز مهندسی شیمی هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سهند تبریز، تبریز، ایران
حسین احمدی کیا مکانیک - سیستمهای انرژی
مسعود احمدی گرجی مهندسی برق قدرت عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد
افشین احمدی ندوشن مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
مجتبی احمدیه مهندسی برق کنترل
علی محمد احمدوند مهندسی صنایع گروه صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه ایوان کی
مهدیه اخباری مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسینعلی اخلاقی امیری مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
بهناز اخوان مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
علی اخوین مهندسی برق قدرت عضو هیأت علمی - دانشکده برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - تهران - ایران
امید ادیبی مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مدیریت انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
توحید ادیبی مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بناب
رضا آذرافزا مکانیک - هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن آذرکیش مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی یاری
عبدالله آراسته
شهرام آریافر مهندسی صنایع
محسن ایرانی رهقی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - مکاترونیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
سلیمان ایرانزاده مهندسی صنایع دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدجواد ارشادی مهندسی صنایع پژوهشگاه ایرانداک
صابر ارمغانی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
طاهر ارمغانی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اصغر اروجی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه سمنان
ساسان آزادی
حمیدرضا ایزدبخش
حمیدرضا ایزدفر مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
حسنعلی ازگلی مکانیک-حرارت و سیالات استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مهدی اژددری مقدم عمران-سازه های هیدرولیکی
مهدی اژدری‏ مقدم
محمد آسیایی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه دامغان
بختیار استادی
فاطمه استواری
مجید اسحاقی گرجی روش های کاربردی گروه ریاضی، دانشگاه سمنان
مجید اسحق نیموری مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
اسماعیل اسدی
یاسمن اسدی مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
پیام اسدی عمران-سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس اسدی مکانیک- طراحی جامدات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی اسدی دانشگاه صنعتی اراک
مصطفی اسدی زاده عمران-خاک و پی Colorado School of Mines
ابراهیم اسدی گنگرج مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آزیتا اسعدی عمران-زلزله، عمران-سازه صفاییه-کوی استادان- خیابان ادب-ادب3
سید رامین اسعد سجادی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی اسفندیاری مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده پتروشیمی، دانشگاه بجنورد، بجنورد ایران
نادیا اسفندیاری مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
نادیا اسفندیاری مهندسی شیمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی
حمید اسکندری عمران-سازه دانشگاه حکیم سبزواری
حمیدرضا اسکندری دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی اسکندری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران
ناصر اسکندریان مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل
جعفر اسکندری جم استاد، مهندسی مکانیک، پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
مرتضی اسکندری قادی عمران-سازه
آتیلا اسکندرنژاد علمو صنعت
مجید اسکویی روش های کاربردی، عمران-خاک و پی مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
محمد اسلامی
مصطفی اسلامی عمران-سازه دانشگاه مازندران
کاظم اسماعیلی
مرتضی اسماعیلی عمران-راه و ترابری، عمران-سازه
مریم اسماعیلی
مهدی اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلیان
احمد اسماعیلی ترشابی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، اتوبان هفت باغ، کرمان، ایران
مهدی آشتیانی عمران-خاک و پی دانشگاه انوشیروانی
پیام اشتری عمران-زلزله، عمران-سازه
سید علیرضا آشفته عمران-خاک و پی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مرتضی اصغری مهندسی شیمی آزمایشگاه پژوهشس فرآیندهای جداسازی- SPRG
حسین اصغرپورعلمداری مهندسی برق قدرت دانشگاه فنی حرفه ای
اصغر اصل اصغریان سردرود مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علیرضا اصلانی زکریا مهندسی شیمی، مهندسی مواد Academic Staff in ATAUNI from Turkey
سیدعلیرضا اصنافی مکانیک - هوافضا پژوهشکده علوم و فنون هوا-دریا، دانشگاه شیراز،
صادق اعتدالی عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند
محسن افتخاریان مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد گرگان
داود افشاری
مجید افصحی مهندسی برق مخابرات ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی 19111-35131
محمد مهدی افصحی مهندسی شیمی
مبین افضلی راد عمران-خاک و پی، عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد قائمشهر
جمشید آقایی مهندسی برق قدرت
عبداله آقایی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر
رضا آقایاری عمران-سازه دانشگاه رازی
حمید آقا بابایی روش های کاربردی، عمران-خاک و پی مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
مسعودرضا آقا بزرگی مهندسی برق مخابرات گروه مخابرات- دانشکده مهندسی برق - دانشگاه یزد-یزد - ایران
کیوان آقابیک عمران-راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تهران
واله آقازاده روش های کاربردی، مهندسی مواد مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
مهدی اقبالی روش های کاربردی، عمران-خاک و پی، عمران-زلزله، عمران-سازه
حسن اقدسی نیا مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز ایران
جلال اکبری عمران-زلزله، عمران-سازه
مهدی اکبری عمران-راه و ترابری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ابوالفضل اکبرپور عمران-سازه های هیدرولیکی
پوریا اکبرزاده
اصغر اکبری فرود مهندسی برق قدرت گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
رستم اکبری کنگرلوئی مکانیک - تأسیسات، مکانیک-حرارت و سیالات مربی ، گروه تاسیسات حرارتی و برودتی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران ، ایران
عادل اکبری مجد مکانیک - مکاترونیک، مهندسی برق کنترل
محمد اکبری نسب مهندسی برق مخابرات
علیرضا آلبویه مکانیک - مکاترونیک گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد حسین ایلخانی عمران-سازه سمنان
رحیم ایلدرآبادی مهندسی برق قدرت گروه برق دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
علیرضا الفی مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا الهامی
سعید امامی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهرداد امامی تبریزی عمران-خاک و پی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میترا امانی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی- دانشکده فنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم- رباط کریم- ایران
دین محمد ایمانی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
حنیفه ایمانیان عمران-سازه های هیدرولیکی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه الزهرا
اصغر امانی داشلجه عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
سالار ایمان مهر مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، پردیس دانشگاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
نیما امجدی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
امیرحسین امیری مهندسی صنایع
امین امیری دلوئی مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد
رامین امینی
میثم امینی
احسان امینیان مکانیک-حرارت و سیالات مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
جواد امینیان مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه شهید بهشتی
حمزه امین طهماسبی مهندسی صنایع استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان
هومن اندامی
محمدرضا انصاری مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق، مرکز آموزش عالی شهرضا، دانشگاه اصفهان، ایران
مختار انصاری عمران-سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران
زینب انصاری اصل مهندسی شیمی Department of Chemistry, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Zeinab Ansari-Asl
عبدالحمید انصاری نسب مینابی مکانیک - سیستمهای انرژی عضو هیئت علمی / دانشگاه هرمزگان
محمدکاظم انوری فرد مهندسی برق الکترونیک گروه مهندسی برق، دانشگاه گیلان
زهرا آهنگری مهندسی برق الکترونیک استادیار واحد یادگار امام
آوید آوخ مهندسی برق مخابرات دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
محمد یاوری مهندسی صنایع استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
هاشم بابایی
عزیز باباپور مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی- دانشکده فنی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-ایران
عرفان بابایی تیرکلایی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران
رضا بابازاده مهندسی صنایع
سامان بابایی کفاکی
ابراهیم بابائی مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
مهدی بابائی عمران-سازه گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
رضا بیات
مریم بیات
تقی بارفروشی مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل- دانشکده برق
حامد بایسته عمران-خاک و پی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
فرنوش باسلیقه عمران-سازه شاهرود- میدان هفت تیر- بلوار دانشگاه- پردیس مهندسی و فناوریهای نوین-دانشکده عمران
حمید باصری
فهیمه باغبانی مهندسی برق کنترل دانشگاه سمنان
رسول باغبانی خضرلو
بهاره باقری مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
سجاد باقری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مرتضی باقرپور
مسعود باقری رامیانی عمران-راه و ترابری عمران،فنی،شمال،آمل،ایران
سیدامین باقرزاده مکانیک - هوافضا
کرم اله باقری فرد مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج شهر یاسوج کشور ایران
مهدی باقری قلعه نوئی مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس
رضا باهوش
محسن بت شکنان دهکردی
سیدسعید بحرینیان مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی بختیاری عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسین بخشی عمران-زلزله، عمران-سازه حکیم سبزواری
یونس بخشان مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه هرمزگان
طاها بخشپوری عمران-سازه، عمران-سازه های هیدرولیکی استادیار، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان
مختار بیدی
کامبیز بدیع مهندسی کامپیوتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC)، تهران، ایران
غلامرضا بذرافشان روش های کاربردی پژوهشگاه دانشهای بنیادی فیزیک
امیر بذرافشان مقدم عمران-خاک و پی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
وحید برادران مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
کاظم برخورداری عمران-خاک و پی
سعیده برزگرپاریزی مهندسی برق مخابرات استادیار ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران، نمابر 33385-78137
احسان برهانی
وحید بروجردیان عمران-زلزله، عمران-سازه گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی برومندنیا مهندسی کامپیوتر استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران
سید محمد بزرگ
سعید بزرگمهرنیا عمران-سازه دانشگاه گیلان
فاطمه بشی پور مهندسی شیمی کرمانشاه-22بهمن-میدان مرکزی-خیابان نهم-کوی 104-پلاک 34
مهدی بشیری مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد
شمسا بصیرت عمران-سازه های هیدرولیکی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه نجف آباد- اصفهان- ایران
حسن بصیرت تبریزی مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی استاد تمام، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
محمدتقی بطحایی مهندسی برق قدرت دانشگاه خواجه نصیر
محمدرضا بقایی پور مهندسی برق قدرت استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کوثر بجنورد
حسین بیکی مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
مهدی بکرانی مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق مخابرات گروه مخابرات و الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
حمید بیگدلی مهندسی صنایع Researcher in Army command and staff university
مهدی بیگدلی مهندسی برق قدرت گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
رضا بیگزاده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسن بیگلری روش های کاربردی تبریز-بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده فنی مهندسی مکانیک-گروه مکانیک
رضا بلالی دهکردی مکانیک - بیومکانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر
سعید بلوچیان مهندسی برق کنترل دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
محسن بمبائی ­چی عمران-سازه استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
طاهره بینازاده
سیدعلی بنی هاشمی مهندسی صنایع عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
فاطمه بهادری مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه
آرمان بهاری مهندسی صنایع استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی صنایع - دانشکده صنعت و معدن - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران
فریبا بهرامی
مریم بهرامی مهندسی صنایع دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سجاد بهزادی پور مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
سید بهرام بهشتی اول عمران-زلزله، عمران-سازه
محمدرضا بهشتی دافچاهی عمران-سازه های هیدرولیکی استادیار، مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
محمد علی بهشتی نیا مهندسی صنایع دانشیار رشته مهندسی صنایع-دانشگاه سمنان
علی بهلولی مهندسی برق مخابرات، مهندسی کامپیوتر اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه مهندسی معماری کامپیوتر
جواد بهنامیان مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد بهنام فر عمران-سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
امید بویر حسنی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
آرمین بوستانی روش های کاربردی دانشگاه پیام نور واحد سبزوار
محمد مهدی پایدار مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد پازکی
ناصر پریز مهندسی برق کنترل گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
ارسلان پرواره مهندسی شیمی دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی
پیام پرواسی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
مهدی پروینی مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
پدرام پشتیبان عمران-زلزله
میر سامان پیشوایی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمود پیشوائی مهندسی برق مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
هومن پشوتنی زاده مهندسی صنایع دکتری تخصصی، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سلمان پوراسماعیل عمران-سازه های هیدرولیکی گروه آموزشی عمران، دانشگاه بجنورد
مجید پورانوری مهندسی مواد استادیار، دانشگاه صنعتی شریف
رضا پورحسینی عمران-خاک و پی
ابوالفضل پوررجبیان مکانیک-حرارت و سیالات پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
ایمان پورفر مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
پرویز پورقهرمانی روش های کاربردی، عمران-خاک و پی مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
لطیفه پور محمد باقر مهندسی کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
عادل پورمند مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی سهند
محمدرضا تابش پور عمران-زلزله، عمران-سازه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
علی تاجدین مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران. مدیر گروه صنایع
زهرا تبریزیان عمران-سازه
مهرزاد تحملی عمران-سازه گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
غلامرضا تدین فر عمران-خاک و پی دانشگاه حکیم سبزواری
امیر ترکی هرچگانی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
حسین تقی پور مکانیک - هوافضا گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولایت، ایرانشهر
محمد تقیلو مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
میثم تکلوزاده
رضا تیکنی مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - مهندسی خودرو، مکانیک - هوافضا
وحید تلاوت مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه
ابراهیم تیموری مهندسی صنایع دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه تیموری حمزه ‏کلایی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
احسان تهامی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه آزاد مشهد
حمید توپچی نژاد عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حسین توکلی
سید سعید توکلی افشاری مهندسی برق کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
رضا توکلی مقدم مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سمیه ثباتی مهندسی برق قدرت
محمد امین ثباتی مهندسی شیمی
شهریار جاماسب مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعی همدان
مهدی جامعی متخصص مهندسی محیط زیست و آب -دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
ابراهیم جباری عمران-سازه های هیدرولیکی تهران-نارمک-دانشگاه علم و صنعت ایران
علی جباری روش های کاربردی، مکانیک - مهندسی خودرو
فاطمه جباری دانشگاه سمنان
فاطمه جدا
محمدعلی جرئیل جمالی
مصطفی جزائری مهندسی برق قدرت
اکبر جعفری روش های کاربردی، مکانیک - هوافضا
علی اصغر جعفری
احمد جعفرزاده افشاری دانشگاه شمال
صمد جعفرمدار
احسان جعفری ندوشن عمران-سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، پردیس بیجار، دانشگاه کردستان، سنندج ، ایران
فاطمه جعفری نژاد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر
میثم جعفری نوکندی مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیر جلالی
سید کمال جلالی مکانیک - مکاترونیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
میثم جلالی عمران-سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی جلیلی ­قاضی­ زاده عمران-راه و ترابری مدیر گروه عمران/ دانشگاه صنعتی قوچان
الهام جلیل نژاد مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه
ابوالفضل جلیلوند دانشگاه زنجان، گروه مهندسی برق زنجان
ajahan جهان مهندسی صنایع
علیرضا جهان پور
محمد جهانی چگنی مهندسی مواد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جهانخواه عمران-زلزله، عمران-سازه
غلامرضا جهان فرنیا مکانیک - نیروگاه دانشکده فنی مهندسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی
امیرحسین جهانگیر مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف
محمد حسین جهانگیر عمران-خاک و پی تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی - بعد از پل حکیم - جنب خوابگاه دانشجویی چمران - دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.
هاشم جهانگیر عمران-سازه دانشگاه فردوسی مشهد
علی جهانگیری مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - نیروگاه دانشگاه شهید بهشتی
منصور جهانگیری مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
محمد جواد مغربی مکانیک-حرارت و سیالات فردوسی مشهد
سید محمد جوکار مهندسی شیمی استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
حمید چاکری عمران-خاک و پی دانشگاه سهند-دانشکده مهندسی معدن
حامد چیت ساز
سمیه چمانی
محمد چمنی مکانیک- طراحی جامدات پژوهشگاه نیرو
محمود چهارطاقی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - نیروگاه
سجاد چهرگانی عمران-خاک و پی عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
فرزاد چوبداررحیم مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - مکاترونیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی ارومیه
علی اکبر یحیی آبادی عمران-زلزله، عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد حیاتی عمران-خاک و پی گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
حسین حاتمی مکانیک- طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه لرستان-لرستان-ایران
علیرضا حاتمی
فرزاد حاتمی عمران-سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر/مرکز تحقیقات سازه و زلزله
مصطفی حاجی آقائی کشتلی مهندسی صنایع Khodadad 4
علیرضا حاجیانی بوشهریان عمران-خاک و پی استادیار مهندسی عمران دانشگاه آزاد شیراز
ابوالفضل حاجی زاده اقدم مکانیک-حرارت و سیالات عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
محمد حاجی عزیزی روش های کاربردی، عمران-زلزله، عمران-سازه دانشگاه رازی
رمضانعلی حاجی قربانی
سید سعید حاجی نصیری مهندسی برق الکترونیک گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، رایانه و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عبدالرحمن حایری مهندسی صنایع
اشکان حافظ الکتب مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
حسام حامدی مکانیک - سیستمهای انرژی مدیر گروه مکانیک موسسه آموزش عالی علامه دهخدا-قزوین
غلامحسین حامدی عمران-راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
محسن یحیائی مهندسی صنایع تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی صنایع
نبرد حبیبی روش های کاربردی، عمران-سازه گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
علی حبیب اله زاده مهندسی مواد
احمد حبیبی زاد نوین مکانیک - مکاترونیک، مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر- واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی - تبریز- تبریز- ایران
امیر حبیب زاده شریف مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی سهند
مهرداد حجازی عمران-سازه دانشگاه اصفهان
محمد حجت مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالحسین حداد عمران-خاک و پی دانشگاه سمنان
جعفر حیدری دانشگاه تهران
مجید حیدری
محمد حیدری مکانیک- طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک- واحد الیگودرز-دانشگاه آزاد اسلامی- الیگودرز- ایران
مهدی حیدری مکانیک - مکاترونیک Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
محمد حیدری رارانی مکانیک - هوافضا دانشگاه اصفهان
حمید حیدرزاده مهندسی برق الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه محقق اردبیلی
غلامرضا حسامیان مهندسی صنایع گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علی حسامی نقشبندی مهندسی برق قدرت عضو هیات علمی گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سیدمحمدرضا حسنی عمران-سازه دانشکده فنی ومهندسی- دانشگاه قم- ایران
علی اکبر حسنی مهندسی صنایع دانشگاه شاهرود: ایران - شاهرود
خسرو حسینی عمران-سازه دانشگاه سمنان
راحیل حسینی مهندسی کامپیوتر واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
روح اله حسینی مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - مهندسی خودرو، مکانیک - هوافضا دانشگاه تهران
سیداحمد حسینی
سید حسین حسینی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه ایلام
سیدعظیم حسینی عمران-راه و ترابری دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سید فرزاد حسینی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان
سید محمد حسن حسینی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
سید منوچهر حسینی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید مهدی حسینی مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سوده حسینی مهندسی کامپیوتر بخش علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی کامپیوتر، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
محمد حسینی
محمد فاروق حسینی روش های کاربردی معدن- دانشگده فنی- دانشگاه تهران
میرامین حسینی
منیر السادات حسینی مهندسی برق قدرت گروه آموزشی مهندسی برق، دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضیه السادات حسینی المدواری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
حسینعلی حسن پور تهران- تهرانپارس- شهرک حکیمیه- کوی دانشگاه- فاز 2- خیابان بشارت- بلوک 34- واحد 102
پریوش حسین پور
حمید حسین پور
مجید حسین پور مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنیمهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
پریسا حسینی تهرانی دانشگاه عتم و صنعت ایران دانشکده راه آهن
امیر حسن زاده مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.
زهرا حسن زاده مهندسی صنایع مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
سعید حسن زاده مهندسی برق قدرت استادیار گروه مهندسی برق- قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم ، ایران
عاطفه حسن زاده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده فنی فومن
علیرضا حسن زاده مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی
سیامک حسین زاده مکانیک - سیستمهای انرژی محقق و استاد مشاور دانشگاه ساپینزای رم، ایتالیا
مهدی حسین زاده مکانیک - مکاترونیک گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
یوسف حسین زاده
حجت حسین زاده قره قشلاق عمران-خاک و پی دانشگاه صنعتی ارومیه
سید مسعود حسینی سروری
محمود حسینی علی آبادی
سیدحسین حسینی لواسانی عمران-سازه
سید مهدی حسینی مطلق مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
عرفان حسن نایبی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
سیدشهاب حسنی نسب عمران-راه و ترابری، عمران-سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه راری، کرمانشاه، ایران
حسن حسینی نسب مهندسی صنایع
سید روح الله حسینی واعظ عمران-خاک و پی دانشگاه قم
پویا حسنوند عمران-سازه گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران
علی حقیقی اصل مهندسی شیمی Semnan University
نوشین حقیقی پور مکانیک - بیومکانیک هیات علمی/انستیتو پاستور ایران
علی اکبر حکمت زاده عمران-سازه های هیدرولیکی استاد یار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
حبیب حکیم زاده عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه سهند
امیر حمیدی
حجت اله حمیدی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر
حامد حمیدی جمنانی عمران-زلزله، عمران-سازه استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا حمیدی زاده
مهدی حمزه ای مکانیک - تأسیسات، مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه آزاد اسلامی
قدرت ا... حمزه نوا
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
محمدحسن خادمی مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
عبدالغفور خادم الرسول عمران-خاک و پی گروه عمران / دانشکده ی مهندسی / دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد خاک بیز مهندسی مواد دانشگاه تهران
مرتضی خاکزار بفروئی
عبدالله خالصی دوست مکانیک - تأسیسات، مکانیک - نیروگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
منصور خانکی مهندسی شیمی عضو هیئت علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
احسان خجسته فر عمران-زلزله، عمران-سازه
محمدباقر خدابخشی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) استادیار گروه مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی همدان
سعیدرضا خداشناس عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدایمان خداکرمی عمران-خاک و پی، عمران-زلزله، عمران-سازه
پریسا خدیو پارسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران
جاوید خراسانی مهندسی برق قدرت مهندسی برق، موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد
علی خیرالدین عمران-سازه استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ایمان خزایی
علی اکبر خزاعی مهندسی برق مخابرات گروه مهندسی برق, واحد مشهد, دانشگاه آزاد اسلامی , مشهد , ایران
مسعود خزاعی فدافن مهندسی برق الکترونیک دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده امام خمینی(ره) سبزوار- واحد خراسان رضوی - دانشگاه فنی و حرفه ای - تهران – ایران
محسن خزائی عمران-زلزله هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان
حر خسروی عمران-زلزله
حسین خسروی عمران-سازه استادیار، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران
عادل خسروی مهندسی کامپیوتر برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد شهرکرد، چهارمحال و بختیاری
محمد حسین خسروی
پویا خسرویان دهکردی مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
هادی خسروی فارسانی
سیدامیر خسروی فرد
محمدرضا خسروی نیکو مهندسی شیمی گروه مهندسی گاز- دانشکده نفت اهواز-دانشگاه صنعت نفت
محمد مهدی خطیبی
عمید خطیبی بردسیری مهندسی کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسیر، ایران.
محسن خطیبی نیا عمران-خاک و پی، عمران-سازه گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
وحید خلیفه عمران-راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه سیرجان
وحید خلیق مهندسی برق قدرت دپارتمات برق- گروه قدرت-دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد خلیلی مهندسی صنایع University of New South Wales
مریم خمر مکانیک - بیومکانیک، مهندسی برق کنترل گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نادر خواجه احمد عطاری
امین خواجه دزفولی عمران-سازه گروه عمران / دانشکده ی مهندسی / دانشگاه شهید چمران اهواز /
معصومه خودسوز مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران
عباس خوشحال مهندسی شیمی
محمدحسن خوشگفتارمنش مکانیک - نیروگاه استادیار گروه مهندسی مکانیک
عبالمجید خوشنود مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - هوافضا، مهندسی برق کنترل
میثم یداله زاده طبری مهندسی کامپیوتر daneshgah blvd
احمد دالوند عمران-سازه استاد یار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان
محمد دامغانی نوری مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - هوافضا عضو هییت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
محمد دانایی مهندسی برق الکترونیک
نگین دانشپور مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رسول دانشفراز عمران-سازه های هیدرولیکی استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
علی داننده مهر
منصور داودی منفرد مهندسی کامپیوتر دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
علی داور
روزبه دبیری عمران-خاک و پی استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
محمود دی پیر مهندسی کامپیوتر گروه نرم افزار کامپیوتر
عباس دیدبان مهندسی برق کنترل دانشگاه سمنان
مراد درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی درفشیان مرام دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
مرتضی درّی‌گیو مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ولی درهمی دانشگاه یزد
پرویز درویشی
احسان درویشان عمران-زلزله، عمران-سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
رضا دزواره رسنانی عمران-سازه استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالمجید دژم خوی مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمدرضا دشت بیاض
مجید دلاور عمران-محیط زیست عضو هیات علمی گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
علی دلنواز عمران-زلزله، عمران-سازه
جواد دمیرچی روش های کاربردی گروه ریاضی - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- دانشگاه سمنان - سمنان -ایران
علیرضا دنیایی عمران-سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
لوئیزا دهیادگاری مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان،کرمان
حجت دهستانی عمران-خاک و پی
مهدی دهستانی عمران-سازه
مهدی دهستانی عمران-سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شهاب دهقان
مازیار دهقان مکانیک-حرارت و سیالات پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد رضا دهقانی
علی دهقانی فیل ابادی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
مجتبی دهقان منشادی مکانیک-حرارت و سیالات مکانیک مالک اشتر
سیدمحمدحسین دهناد عمران-راه و ترابری عضو هیئت علمی دانشگاه قم
حسن دیواندری عمران-راه و ترابری معاونت مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی دیوسالار مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی دوست محمدی مهندسی برق قدرت فارغ التحصیل/ دانشگاه سمنان
محمدرضا دوست محمدیان مهندسی برق الکترونیک
داود دومیری گنجی
مهناز ذاکری دانشگاه خواجه نصیر
محمدرضا ذاکرزاده مکانیک - مکاترونیک دانشکده مهندسی مکانیک.دانشگاه تهران. تهران. ایران
محمد ذبیحی
محمود ذبیح پور مکانیک - هوافضا عضو هیات علمی رسمی قطعی،گروه سازه های هوایی، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد مهدی ذبیحی شش پلی مهندسی برق کنترل دانشکده مهندسی برق ، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
علیرضا ذکریازاده مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران
سیدعلیرضا ذوالفقاری مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه بیرجند
محمد رضا ذوالقدری مهندسی برق قدرت
مسعود رادمهر مهندسی برق قدرت دانشگاه علی اباد
راضیه راستگو مهندسی کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
غلامرضا راشد مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران
حمید راشدی مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی تهران، دانشگاه تهران
زهره راشکی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه ازاد مشهد
رضا رافع
عباس رامیار
یوسف ربانی مهندسی صنایع هرمزگان
یوسف ربانی مهندسی صنایع استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
اعظم ربیعی مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت‌آباد- اصفهان- ایران
علی محمد رجبی عمران-خاک و پی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه قم
علی محمد رجبی عمران-خاک و پی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
علی رجب پور مکانیک - بیومکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
مهران رجبی زرگرآبادی مکانیک - تأسیسات سمنان
حجت اله رجبی مشتاقی مهندسی صنایع گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مصطفی رجبی مشهدی مهندسی برق قدرت گروه آموزشی مهندسی برق - دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
امیر مسعود رحیمی عمران-راه و ترابری زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی - گروه عمران - گروه تخصصی راه و ترابری - امیرمسعود رحیمی
محمود رضا رحیمی دانشگاه یاسوج
مصطفی رحیمی
حسین رحمانی مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - مهندسی خودرو دانشگاه سیستان و بلوچستان
شیما رحمانی مهندسی برق قدرت
مرتضی رحیمیان مهندسی برق الکترونیک رحیمیان
محمد رحمانی منش مهندسی کامپیوتر
مجید رحیم پور
امیر رحیمی منش مهندسی صنایع دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.
رضا رزاقی مکانیک - هوافضا گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
جعفر رزمی دانشگاه تهران
نیر رزم آرا
نوید رزمجوی مهندسی برق کنترل Department of Electrical Engineering, Tafresh University
حسن رستگار مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
امیر رستگارنیا مهندسی برق مخابرات هیت علمی
محسن رستمی مال خلیفه مهندسی صنایع دانشیار گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدرضا رسولی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
ایرج رسولان عمران-سازه گروه عمران / دانشکده ی مهندسی / دانشگاه شهید چمران اهواز /
عباس رسول‌زادگان دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی رشیدی
محمد رضا رشیدیان وزیری روش های کاربردی فوتونیک و فن آوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
فریدون رضایی عمران-سازه گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
نسرین رضایی مهندسی شیمی
محمد رضا رضاییان مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان
محمد رضایی پژند عمران-سازه
قادر رضازاده
دانیال رضازاده عیدگاهی عمران-خاک و پی گروه ژئوتیکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
بهروز رضایی علم دانشگاه لرستان
امید رضایی فر عمران-سازه دانشگاه سمنان
ماشالله رضاکاظمی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
ابراهیم رضایی نیک مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد
پژمان رضائی مهندسی برق مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سجاد رضائی عمران-راه و ترابری مؤسسۀ آموزش عالی پویش
عبدالحسین رضائی مهندسی برق الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
محمد رضائی روش های کاربردی گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمدتقی رضوان مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، استان اصفهان، ایران
سیدعلی رضویان امرئی عمران-زلزله گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیدعلی رضویان امرئی عمران-زلزله
روح اله رفعی مکانیک - نیروگاه دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی مکانیک
ندا رفیعی پارسا مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
امین رمضانی مهندسی برق کنترل هیات علمی گروه برق/ دانشگاه تربیت مدرس
رضا رمضانی مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
میثم رمضانی عمران-زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نبی اله رمضانی مهندسی برق قدرت مازندران- بهشهر- دانشگاه علم و فناوری مازندران
عباس رهی مکانیک - نیروگاه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد رهبر شهروزی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
رضا رهگذر روش های کاربردی، عمران-زلزله، عمران-سازه
سعید رهنما شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق 288
عباس روحانی بسطامی
محمد روحانی نژاد مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
صدیق رئیسی
مرتضی رئیسی دهکردی عمران-زلزله، عمران-سازه دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر حسین زاجی عمران-سازه های هیدرولیکی
اصغر زاجکانی
امیر علی زاد عمران-خاک و پی عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
آصف زارع مهندسی برق کنترل دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد
حسن زارع مهندسی برق قدرت دانشگاه فنی و حرفه ای
حسن زارعی
میثم زارعی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه دامغان
محمد‌علی زارع چاهوکی مهندسی کامپیوتر استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
حسن زارع علی آبادی مهندسی شیمی استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
یحیی زارع مهرجردی مهندسی صنایع دانشگاه یزد
بهمن زارع نژاد
هادی زیانی مهندسی برق مخابرات گروه مخابرات و الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
مصطفی زاهدزاده مکانیک - هوافضا دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک
آزاد یزدانی عمران-سازه دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه عمران
فاطمه یزدیان مهندسی شیمی استادیار/دانشگاه تهران
حسن زرآبادی پور مهندسی برق کنترل گروه مهندسی برق کنترل، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
سعادت زیرک مکانیک-حرارت و سیالات سمنان
احسان زمانی مکانیک- طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران
غلامرضا زمانی اهری عمران-سازه ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو - پردیس نازلو - دانشکده فنی و مهندسی - گروه عمران
مصطفی زمانی محی آبادی مهندسی برق کنترل گروه پژوهشی پیل سوختی دما بالا، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
مهران زینلیان عمران-سازه اصفهان
مهدی زهتابیان
سید مهدی زهرایی عمران-سازه دانشگاه تهران
سیدحسن زوار موسوی
حدیث ژرفی روش های کاربردی گروه مکانیک، دانشکده مکانیک و عمران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
آرمان ساجدی نژاد
سیدعباس سادات سکاک
علیرضا سیادتان مهندسی برق قدرت کالج king's college Road Faculty of applied science and engineering
پژمان ساسان پور مهندسی برق الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی
مجتبی ساعی مقدم مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
مجتبی ساعی مقدم مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان
محمد سالاری مکانیک - هوافضا قم- بلوار الغدیر -دانشگاه قم-دانشکده فنی و مهندسی
امیر سالارپور مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان
نفیسه سالک مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سیاهی مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
نوید سیاه پلو عمران-زلزله گروه آموزشی مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز
حبیب الله سایه وند مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مصطفی سبزه کار مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
وحیدرضا سبزواری مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) mashhad
ناصرالدین سپهری مکانیک - بیومکانیک مجتمع مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی ستاری عمران-زلزله دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش زلزله ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
وحید ستاری نائینی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد قاسم سحاب عمران-خاک و پی، عمران-زلزله، عمران-سازه
هیرش سیدی مهندسی برق قدرت گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تبریز، ایران.
سیدمیثم سیدبرزگر مهندسی برق قدرت استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
سید احسان سیدی حسینی نیا عمران-خاک و پی دانشگاه فردوسی مشهد
سید علی سید رزاقی روش های کاربردی، عمران-زلزله، عمران-سازه
سید محمد سید علیزاده گنجی عمران-خاک و پی، مهندسی مواد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
سیدمحمدحسین سیدکاشی مکانیک- طراحی جامدات خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت اباد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
سید رضا سرافرازی
عباس سرافرازی مهندسی صنایع عضو هیات علمی مهندسی صنایع
هدی سرپرست مکانیک - هوافضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
هدی سرپرست مکانیک - هوافضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
محمدرضا سردشتی بیرجندی مهندسی شیمی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمد سرشار مهندسی شیمی گروه انرژی، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران، شیراز، ایران
حامد سرکرده عمران-سازه های هیدرولیکی استادیار گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران
مصطفی سرلک مهندسی برق قدرت مهندسی برق قدرت-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمد سروش مهندسی برق الکترونیک عضو هیات علمی گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز
نداسادات سعادتی اردستانی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی- دانشکده فنی- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران
فاطمه سعادت جو مهندسی کامپیوتر
حمید سعادت فر مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمود سعادت فومنی
اعظم سعید مهندسی کامپیوتر علوم پزشکی اسفراین
علی سعیدی مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
حامد سعیدی گوگرچین مکانیک - مهندسی خودرو
رحمن سیفی
ابوالفضل سلامی مهندسی برق قدرت
مجید سلطانی مکانیک - نیروگاه سیالات
نوید سلطانی عمران-خاک و پی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
مهدی سلطان پور
حسین سلطانی جیقه استان آذربایجان شرقی، تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز - آذرشهر
هادی سلطانی زاده مهندسی برق الکترونیک
علی سلماس نیا گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم
سمانه سلیمانی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد سلیمان میگونی مهندسی برق مخابرات Visiting Assistant Research Professor
سید عرفان سلیمی پور مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
محمد کریم سهرابی مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
بابک سهرابیان روش های کاربردی، عمران-خاک و پی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه
رضا سهیلی فرد مکانیک - بیومکانیک حکیم سبزواری
احسان سوری
عباس سیوندی پور عمران-زلزله استادیار دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
حیدرعلی شایانفر مهندسی برق قدرت گروه قدرت، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
نازنین شادی
حامد شادفر مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
الهام شادکام مهندسی صنایع مدیرگروه مهندسی صنایع و مکانیک/دانشگاه خیام
محمد مهدی شادمان مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
نصرت اله شادنوش مهندسی صنایع گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کیوان شایسته مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن شاکری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
کاظم شاکری عمران-زلزله، عمران-سازه دانشگاه محقق اردبیلی
محسن شاکری
فرشاد شاکری اسکی مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده مکانیک، دانشگاه باهنر کرمان
مهدی شاهپرستی مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا
غضنفر شاهقلیان اصفهان- نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده برق- گروه تحصیلات تکمیلی
علی اصغر شجاعی مهندسی برق قدرت دانشکده فنی و مهندسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
حمید شجاعی فر عمران-سازه مراغه دانشگاه آزاد
حمید شحاعی فر عمران-سازه دانشگاه آزاد مراغه
مجتبی شیخی مکانیک - هوافضا گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بزرگمهر قائنات
مجتبی شیخی ازغندی مکانیک - هوافضا مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات
محسن شیخ الاسلامی مکانیک-حرارت و سیالات استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرهاد شیخ سامانی
عباس شیری مهندسی برق قدرت قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بابک شیرازی مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
سعید شیرازیان مهندسی شیمی Department of Chemical Sciences, University of Limerick, Ireland Chemical Engineering City: Limerick
سمانه شربتی
محمدکاظم شربتدار عمران-سازه سمنان
احمد شریعتی مهندسی شیمی گروه مهندسی گاز- دانشکده نفت اهواز-دانشگاه صنعت نفت
رضا شریفی هیات علمی
مهرداد شریفیان عمران-سازه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
مهرزاد شریفیان عمران-سازه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
حسین شریف زاده دانشگاه سمنان
داود شیشه بری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
غلامعلی شفابخش عمران-راه و ترابری
جلیل شفائی عمران-سازه استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد حسین شفیعی
محمد رضا شفیعی چافی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن شفیعی نیک آبادی مهندسی صنایع دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی
محسن شفیعی نیک آبادی مهندسی صنایع دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
سید احسان شکیب
مریم شکوهی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای
امیرحسین شهدادی مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - هوافضا کارشناس پژوهش، واحد پژوهش و فناوری، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، تهران، ایران دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
آزاده شهیدیان مکانیک - نیروگاه خواجه نصیر
بهروز شهریاری مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - هوافضا مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
لیلا شهریاری عمران-سازه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سید محمد شهرتاش مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا شهرجردی مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
محمود شهرخی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع/ دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه کردستان/ کردستان/ سنندج
محمد رضا شهرکی مهندسی صنایع زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی صنایع
حمید صابری عمران-سازه استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
وحید صابری عمران-سازه استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
هادی صاحبی مهندسی صنایع استادیار، عضو گروه سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید صاحب جمعنیا مهندسی صنایع عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران
ارژنگ صادقی عمران-زلزله، عمران-سازه کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران
هیبت اله صادقی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان
رامین صادقیان مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران
شهرام صادقیان عمران-خاک و پی عضو هیات علمی
قاسم صادقی بجستانی
مرتضی صادق عمل نیک
فرهاد صادق مغانلو مکانیک-حرارت و سیالات استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی
احمد صادقیه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ابوذر صالح عمران-زلزله، عمران-سازه گروه فنی مهندسی، دانشکده فنی، دانشگاه آزادی اسلامی، واحد پروفسور حسابی
مجتبی صالحی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
محمدعلی صالحی
علی صالحین مکانیک-حرارت و سیالات دانشجوی دکتری ، مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی
جواد صائبی مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق، دانشگاه بجنورد
کامل صباحی استادیار گروه مهندسی برق
رضا صباغی مهندسی برق الکترونیک هیات علمی گروه الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی صباغ رنانی عمران-زلزله، عمران-سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدعلی صحاف عمران-راه و ترابری، عمران-سازه عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود صیدی مهندسی صنایع دانشگاه ایلام
احمد صداقت
علی صدری اصفهانی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، ذلنشگاه علم و هنر، یزد، ایران
مصطفی صدیقی زاده
علی اصغر صفایی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
حمید صفاری مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی ایران، تهران نارمک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسن صفاری پور
ناصر صفائیان حمزه کلائی عمران-سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات
محمدعلی صفوی
محسن صنیعی مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید صنعتی مهندسی برق قدرت برق منطقه ای سمنان
سیما ضیایی
شهرام طالبی
فرهاد طالبی دانشکده مکانیک
ناصر طالبی مهندسی برق کنترل عضو هیئت علمی گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران.
محسن طالب زاده عمران-سازه هیات علمی دانشگاه بجنورد
عطا الله طالعی زاده مهندسی صنایع دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی - دانشکئه مهندسی صنایع
فرید طاهرخانی مهندسی شیمی
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مهندسی شیمی پارک علم و فناوری استان خوزستان،اهواز،ایران
علیرضا طاوسی مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق؛ دانشگاه ولایت هیات علمی
جواد طیبی مهندسی صنایع Department of Industrial Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
حمید طباطبایی مهندسی برق کنترل، مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصادی استان
سید سپهر طباطبائی مهندسی برق کنترل گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان، مرکز آموزش عالی شهرضا، ایران
فرهاد طباطبائی قمشه مکانیک - بیومکانیک، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) مرکز تحقیقات توانبخشی مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
سید هاشم طبسی مهندسی کامپیوتر گروه علوم کامپیوتر - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - دانشگاه دامغان - دامغان - ایران
داود طغرایی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمدرضا طلایی مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی نارمک- خیابان هنگام- دانشگاه علم و صنعت دانشکده راه آهن
محمد طهماسبی پور مکانیک - مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهروز طوسی مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق قدرت- دانشکده برق کامپیوتر-دانشگاه ارومیه
حیدر طوسیان شاندیز مهندسی برق کنترل دانشیار گروه برق، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ظریف مهندسی برق قدرت گروه آموزشی برق-دانشکده مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وحید عابدینی دانشگاه سمنان
اویس عابدی‏ نیا مهندسی برق قدرت
محمد عارفی مکانیک- طراحی جامدات دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
رسول عالی پور عمران-خاک و پی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهر کرد
علی اکبر عالم رجبی
محمد عامری
مهران عامری مکانیک - تأسیسات دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهران عامری مهابادی
داود عباسی مهندسی برق قدرت
سعید عباسی عمران-زلزله، عمران-سازه های هیدرولیکی زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی عمران
عبدالله عباسی مهندسی برق الکترونیک گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهیار عباسی مهندسی برق قدرت دانشگاه چمران
علی اکبر عباسیان آرانی مکانیک - سیستمهای انرژی بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی مکانیک - کاشان - ایران
علی عباس نژاد مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - مهندسی خودرو، مکانیک - نیروگاه، مکانیک - هوافضا
نسیم عبدالی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
محمد عبدالشاه
حسن عبداله پور
احمد عبداله زاده مهندسی کامپیوتر
غلامرضا عبداله زاده عمران-زلزله، عمران-سازه
علی اکبر عبدوس مهندسی برق قدرت
محمود عدالتی عمران-سازه ایلام، بلوار پژوهش (بانگنجاب)، دانشگاه ایلام، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران
محمدرضا عدل پرور عمران-زلزله، عمران-سازه
مجتبی عرب مومنی مهندسی صنایع دپارتمان مهندسی صنایع/ دانشکده فنی و مهندسی جم/دانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران
نعمت اله عزتی مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق مخابرات هیات علمی
اصغر عزیزی روش های کاربردی گروه معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
عادل عساکره عمران-خاک و پی عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمد باقر عسگری مکانیک - مکاترونیک پژوهشگاه نیرو- تهران- ایران
مسعود عسگری مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
برزو عسگری پیربلوطی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مسجد سلیمان ،گروه مهندسی نفت ، مسجد سلیمان، ایران
مهرداد عضوامینیان مهندسی مواد استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سمنان
حمید یعقوبی مهندسی برق قدرت semnan
ابراهیم علامتیان عمران-سازه های هیدرولیکی استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
جواد علامتیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
سعید علیائی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شهید رجائی
سجاد علیزاده کاکلر عمران-خاک و پی مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،
یدالله علی نیا مکانیک - هوافضا حکیم سبزواری
جواد علی نژاد مکانیک-حرارت و سیالات استادیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
یوسف علی نژاد برمی مهندسی برق قدرت
مهدی علینقی زاده اردستانی مهندسی برق کنترل دانشگاه فنی و حرفه ای
سمیه علوی مهندسی صنایع عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
اسماعیل عمادالدین دانشگاه سمنان
اکبر عندلیب مکانیک - سیستمهای انرژی
مجید غیاث
امیر غیاثوند روش های کاربردی، مکانیک - تأسیسات گروه مکانیک،دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
احسان غریبشاهیان
جعفر غضنفریان
حسین غفارزاده عمران-سازه دانشگاه تبریز
نوید غفارزاده
سعیده غلامی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن غلامی مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
علی غلامی رودی مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر، دانشکده‌ی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران.
منصور فاتح مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود - ایران
محمد علی فارسی مکانیک - هوافضا، مهندسی صنایع
قاسم فائزیان مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی، دانشکاه صنعتی شاهرود، شاهرود ایران
پرویز فتاحی
عبدالحسین فتحی مهندسی کامپیوتر
محمد باقر فتحی عمران-خاک و پی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
محمد رضا فتحی مهندسی صنایع استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مانی فتحعلی
علیرضا فتوحی روش های کاربردی، مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - هوافضا صفاییه بلوار دانشگاه دانشگاه یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک
پویان فخاریان عمران-سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمدمهدی فخاریان مهندسی برق مخابرات دانشگاه گرمسار
محمدجواد فدائی اسلام مهندسی کامپیوتر
منوچهر فدوی مکانیک - دریا دانشگاه امیر کبیر
محمد فدوی مزینانی مهندسی برق الکترونیک دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشکده امام خمینی (ره) سبزوار، واحد خراسان رضوی ، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران ، ایران
راضیه فرازکیش مهندسی کامپیوتر عضو هیئت علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
لهراسب فرامرزی عمران-خاک و پی
سعید فراهی شهری عمران-سازه دانشجوی دکترا مهندسی عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مهدی فرتاش مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
عبدالحسین فریدون مکانیک - سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
علیرضا فریدونیان مهندسی برق قدرت گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اکبر فرزانگان روش های کاربردی
سعید فرزین عمران-سازه های هیدرولیکی
مهدی فرزین فر مهندسی برق قدرت دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان
علی فرضی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز
علی فرمانی مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق دانشگاه لرستان
موسی فرهادی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه نوشیروانی
محمد فرهادی کنگرلو مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حامد فرهمند مکانیک - تأسیسات گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد کرمان،کرمان، ایران
فائزه فریور مهندسی برق کنترل استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر- مکاترونیک، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فرزاد فیروزی جهانتیغ مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاضل فصیحی عمران-راه و ترابری دانشگاه پیام نور
علی فضلی روش های کاربردی، مکانیک - مهندسی خودرو
حامد فضل الله تبار مهندسی صنایع دانشگاه دامغان
غلامرضا فغانی مکانیک - بیومکانیک، مهندسی مواد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران
مهدی فکور مکانیک - هوافضا دانشگاه تهران
هشام فیلی مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی فلاح مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کیوان فلاح مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی استادیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
حامد فلاح روشن‌قلب مهندسی صنایع مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
محمد صابر فلاح نژآد
نادر فنائی عمران-زلزله دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر ، تهران، ایران
مجید فولادی ماهانی
سید هادی قادری دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهاد قادری عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
واحد قیاسی عمران-خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر
بهروز قاسمی
بهزاد قاسمی مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه شهرکرد
جمال قاسمی مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق کنترل، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی کامپیوتر پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی طبقه 4
علی قاسمیان مقدم مکانیک-حرارت و سیالات علم و صنعت
کامران قاسم زاده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران
محمد قاسم زاده یزد، صفائیه، خیابان پژوهش، دانشگاه یزد. کد پستی: 69511-89168 - ساختمان فنی1 - گروه کامپیوتر، اطاق 225
احمد قاسمی قلعه بهمنی روش های کاربردی، مکانیک - سیستمهای انرژی
علی قاسمی مرزبالی مهندسی برق قدرت دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی قاسمیه عمران-زلزله، عمران-سازه خیابان انقلاب - دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی عمران
مهدی قاضی زاده احسایی مهندسی برق قدرت دانشگاه زابل
مرتضی قاضی سعیدی مهندسی کامپیوتر ذانشگاه سمنان
مجید قدیری
فتح ا... قدس دانشگاه سمنان
وحید قدس مهندسی برق الکترونیک گروه برق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد قدوسی مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه
علی قدوسیان مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه سمنان
مجید قریشی مکانیک - تأسیسات دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
هدی قریشی مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
سهیل قره عمران-خاک و پی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
گئورک قره پتیان مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مریم قره گوزلو مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مهدیه قزوینی کر مهندسی کامپیوتر بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی قضات عمران-خاک و پی، عمران-سازه های هیدرولیکی مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سعید قلی زاده
منصور قلعه نوی عمران-سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
آوات قم قلعه عمران-خاک و پی دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران،
امین قنادی اصل عمران-زلزله، عمران-سازه
مسعود قنبری مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی
دانیال قهرمانی مقدم مکانیک - تأسیسات، مکانیک- طراحی جامدات گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
اسماعیل قوانلو
حامد قوهانی عرب عمران-سازه گروه مهندسی عمران،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
یلدا کاتبی مهندسی صنایع
علی کارساز مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) موسسه آموزش عالی خراسان
علی کارگران عمران-سازه گروه مهندسی عمران، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
اسلام کاشی مهندسی شیمی عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مهدی کاظمی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - هوافضا استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر
امیرحسین کاظمیان
محمد علی کافی دانشگاه سمنان
کورش کیانی مهندسی کامپیوتر سمنان
مرجان کائدی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
مهدی کبیری مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق
رضا کی پور مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
نورالله کثیری مهندسی شیمی علم و صنعت ایران
نرجس کرامتی
سهیلا کرباسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان
تورج کریمی مهندسی صنایع استادیار دانشگاه تهران
رامین کریمی مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
عباس کریمی مهندسی کامپیوتر
محمد سعید کریمی عمران-سازه semnan uni.
مهدی کریمی مکانیک - مکاترونیک بوعلی سینا
امیر کریم دوست یاسوری مکانیک-حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه لرستان
محمد کریمی زارچی مهندسی صنایع دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
اردشیر کرمی محمدی مکانیک - مهندسی خودرو دانشگاه صنعتی شاهرود
علی کرمی ملائی مهندسی برق کنترل دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
امین کشاورز عمران-خاک و پی دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
بهروز کشته گر عمران-سازه گروه مهندسی،دانشکده مهندسی، دانشگاه زابل، زابل
محمد مهدی کلانتریان مهندسی مواد پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
عبدالواحد کمی گروه ساخت و تولید دانشگاه سمنان
مهدی کماسی عمران-سازه های هیدرولیکی بروجرد- کلیومتر سه جاده بروجرد-خرم آباد
فرشید کی نیا مهندسی برق قدرت گروه مدیریبت و بهینه سازی انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،
مجتبی کنویسی مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
صابر کیه بادرودی عمران-راه و ترابری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
اکرم کهن سال مهندسی صنایع گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
محمدرضا کیوانپور مهندسی کامپیوتر دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا تهران
عبدالنبی کوثریان مهندسی برق الکترونیک گروه مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فرشاد کیومرثی مهندسی کامپیوتر کامپیوتر، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، چهارمحال و بختیاری
حسن کوهستانی
مفید گرجی بندپی
حسین گلستانیان
احمد گنجعلی عمران-سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن گودرزی
محمدرضا گودرزی عمران-سازه های هیدرولیکی
سارا لالی
صالح لشکری مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) مشهد، ایران
علی لشکری عمران-خاک و پی
محمد مهدی لطفی مهندسی صنایع
علی محمد لطیف
علی ماروسی مهندسی کامپیوتر 2. گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه
ستار مالکی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - هوافضا دانشگاه صنعتی قوچان
عیسی مالکی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
احمد مامندی مکانیک - هوافضا گروه مهندسی مکانیک، مهندسی خودرو و مهندسی هوافضا، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
مهدی میانسری مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
محسن متوسل
علیرضا مجتهدی عمران-سازه های هیدرولیکی
بنیامین محبی عمران-زلزله، عمران-سازه
رسول محبی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - نیروگاه، مکانیک - هوافضا، مهندسی شیمی دانشگاه دامغان
علی محبی
محتشم محبی عمران-زلزله، عمران-سازه
احمدرضا محبوبی اردکانی عمران-خاک و پی صندوق پستی : 1719-16765 تهران ایران
محسن محرابی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
مهدی محسنی مکانیک - نیروگاه گروه آموزشی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، شهر قم، کشور ایران
بهنام محمدی مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
حسین محمدی
سعید محمدی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه سمنان
صالح محمدی مهندسی برق قدرت فارغ اتحصیل دکترا از دانشگاه سمنان- الکترونیک قدرت
فریدون محمدی مهندسی شیمی دانشیار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجید محمدی مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود
میر علی محمدی عمران-سازه های هیدرولیکی استاد تمام مهندسی عمران- هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه.
سبحان محمدیان مهندسی برق قدرت دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه دامغان
حمیدرضا محمدیان سمنانی
وحید محمدپور کاریزکی مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
ناصر محمدزاده مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر
محمد باقر محمد صادقی آزاد مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
محمد رضا محمد علیها
مهدی محمدی مهر دانشگاه کاشان
شهرام محمدنژاد
جمال محمدولی سامانی عمران-محیط زیست عضو هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمد محمدیون مکانیک-حرارت و سیالات گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
انور محمودی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد جواد محمودی عمران-سازه گروه آموزشی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مسعود محمودی گروه ساخت و تولید دانشگاه سمنان
محمدجواد محمودآبادی دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشکده مهندسی مکانیک
یاسر محمودیان مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
مهدی محمودجانلو مهندسی صنایع گروه اموزشی صنایع-دانشگاه علم و فناوری مازندران
هادی مختاری مهندسی صنایع kashan univ
علی مختاریان مکانیک - بیومکانیک گروه مکانیک/دانشکده مکانیک/دانشگاه آزاد خمینی شهر/اصفهان/ایران
مجتبی مختاریان اصل عمران-خاک و پی استادیار، گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
بیژن مدی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی همدان
مهدی مدبری فر
مسعود میر مکانیک - هوافضا گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان
محمد حسن میرابی مقدم عمران-راه و ترابری گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان مرادی عمران-زلزله، عمران-سازه
پرهام مرادی
محمد حسن مرادی گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود مرادی روش های کاربردی، مکانیک - هوافضا هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه ملایر
علیرضا میراولیایی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی رضا مرتضایی عمران-سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محسن میرزایی
علیرضا میرزاگل تبار عمران-زلزله، عمران-سازه مازندران-بابل-خیابان شریعتی - دانشگاه صنعتی بابل - دانشکده عمران
سعید میرزائی‌
موسی مرزبند مهندسی برق قدرت پست داک، دانشگاه منچستر
حمیدرضا میرشاهولد مکانیک - تأسیسات مهندسی مکانیک،دانشگاه واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
عبدالله میرشکار مهندسی صنایع
سید مسعود میر طاهری عمران-زلزله
رسول میرعباسی نجف آبادی عمران-سازه های هیدرولیکی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
آرش میرعبد اله لواسانی مکانیک-حرارت و سیالات عضو هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی میرمحمدی مکانیک - مهندسی خودرو عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
زهرا مروج مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
مهدی مزینانی مهندسی برق الکترونیک گزوه الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
مسعود مسیح طهرانی دانشگاه علم و صنعت ایران
هدی مشایخی
حمید مشرقی
امیر مصیبی مهندسی شیمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران
سیدعلیرضا مصطفوی مکانیک - سیستمهای انرژی university
سلیمان مصلح مهندسی شیمی گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، ایران.
صادق مطهر مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی گروه فنی و مهندسی، مرکز آموزش عالی شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران
مهدی مظاهری عمران-محیط زیست عضو هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
مرضیه مظفری مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گلشن مظلوم مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه مازندران
ساسان معتقد عمران-زلزله گروه عمران. دانشکده مهندسی. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان. بهبهان. خوزستان. ایران
بهنام معتکف ایمانی روش های کاربردی، مکانیک - سیستمهای انرژی، مکانیک - مکاترونیک مسهد میدان آزادی پردیس دانشگاه، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محسن معتمدی مکانیک - مکاترونیک، مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، مرکز آموزش عالی شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران
علی معصومی دانشگاه خوارزمی
محمدحسین معطر
محمد مهدی معمارپور
امیر مقتدایی راد مهندسی برق کنترل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حمید مقدادی
امیر همایون مقدادی اصفهانی مکانیک - تأسیسات، مکانیک - سیستمهای انرژی
عبدالرضا مقدسی مهندسی شیمی
مهدی مقیمی زند مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - هوافضا، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
حامد ملااحمدیان مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق، موسسه آموزش عالی خراسان، آموزگار 82، مشهد، خراسان رضوی
محمدرضا ملاحسینی اردکانی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حامد ملاداوودی عمران-خاک و پی
حسین ملاعباسی عمران-خاک و پی دانشگاه گنبد
محمد ملاعلی پور استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه مازندران، بابلسر
علی ملکی مکانیک - مهندسی خودرو گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
محمدحسن ملکی مهندسی صنایع دانشگاه قم
علی ملکی نژاد عمران-خاک و پی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
فرید ممیزی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی ارومیه
مسعود منجزی دانشگاه تربیت مدرس
محسن منصوری مهندسی شیمی استادیار,مهندسی شیمی دانشگاه ایلام
محرم منصوری زاده
خلیل منفردی مهندسی برق الکترونیک گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
قربان مهتابی عمران-سازه های هیدرولیکی مهندسی آب، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران
میراعلم مهدی مکانیک-حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
رامین مهدی پور مکانیک-حرارت و سیالات، مکانیک - سیستمهای انرژی دانشگاه تفرش
مازیار مهدی پور چلیلیان روش های کاربردی، مکانیک - تأسیسات گروه مهندسی مکانیک، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
محسن مهدی پور قاضی مهندسی شیمی
حسین مهدوی مقدم
امین مهنام مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین مویدی عمران-خاک و پی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، ایران
محمد کاظم مویدی مکانیک - هوافضا بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قم
سمیرا مودتی مهندسی برق الکترونیک گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سیف الدین موسی زاده عمران-خاک و پی عضو هیئت علمی مهندسی استخراج معدن دانشگاه اورمیه
سیدفرهاد موسوی عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه سمنان
سیدرضا موسوی اقدم مهندسی برق قدرت مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران
جلال موسوی راد
حامد موسوی راد مهندسی صنایع دانشگاه باهنر کرمان
سید حامد موسوی راد مهندسی صنایع
میثم مولوی مهندسی صنایع دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
حسین مومنی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان
علی نایبی
رضا نادری
حسین نادرپور عمران-خاک و پی، عمران-راه و ترابری، عمران-زلزله، عمران-سازه، عمران-سازه های هیدرولیکی
میلاد نیازآذری
محسن نیاستی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
علی محمد ناصریان نیک مکانیک - بیومکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
احسان ناظمی مهندسی برق الکترونیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
مصطفی ناظمی زاده مکانیک - بیومکانیک استادیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
سید رسول نبویان عمران-زلزله، عمران-سازه
آرش نجی عمران-زلزله، عمران-سازه موسسه آموزش عالی سجاد
نجاتی نجاتی مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان
مجید نجارپور مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر نجیبی مکانیک - بیومکانیک، مکانیک - مکاترونیک، مکانیک - مهندسی خودرو، مکانیک - هوافضا
علی نجفی مکانیک - مکاترونیک عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید نجفی
اسماعیل نجفی تروجنی
ابراهیم نجفی کانی مهندسی شیمی سمنان
حسن نحوی دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم نیری مهندسی برق الکترونیک عضو هیات علمی و مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد یزد
احمد نیرمه روش های کاربردی، مکانیک - بیومکانیک رییس دانشکده فنی و مهندسی مینودشت، دانشگاه گنبد ایران
فرشاد نژادشاه محمد عمران-خاک و پی گروه معدن-دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه ارومیه
محمدمهدی نصیری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی نصرآبادی مکانیک - تأسیسات گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
مهدی نصراللهی مهندسی صنایع استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مسعود نصیری زرندی مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
زهرا نصیری قیداری مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، گروه برق – قدرت
احسانه نظری مهندسی صنایع فارغ التحصیل دکتری، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محسن نظری دانشگاه شاهرود
داریوش نظرپور مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه
محمد نظیفی فرد
علی نعیمی صدیق
مهرداد نیکبخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - گروه مهندسی صنایع
محمود نیکخواه روش های کاربردی
نازیلا نیکدل مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل گروه برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه
سجاد نیکویی مکانیک - هوافضا گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
امین نیکوبین مکانیک - مکاترونیک آزامیشگاه رباتیک و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
وهاب نکوکار مهندسی برق کنترل گروه مهندسی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
جواد نیکوکار مهندسی برق قدرت گروه مهندسی برق/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید نیلی احمد ابادی مهندسی صنایع استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم
امیرحسین نوبیل مهندسی صنایع استاد مدعو، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک
حافظ نوحی مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد ساوه
مهدی نوذریان مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا نوری مهندسی صنایع دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
روح الله نوری عمران-محیط زیست عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا نوری عمران-راه و ترابری »عاون زیرساخت مرکز مطالعات شهر تهران
یونس نوراللهی مکانیک - سیستمهای انرژی گروه مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست
مریم نورائی اباده دانشگاه
مصطفی نوری بایگی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد صادق نوربخش
محمدجواد نوروزی
نادر هاتفی ترشیزی مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند- بیرجند- ایران
شهرام هادیان جزی مکانیک - مکاترونیک
محمد علی هادیان فرد عمران-زلزله، عمران-سازه
سید امیر حسین هاشمی عمران-زلزله، عمران-سازه
شاکر هاشمی عمران-سازه دانشگاه خلیج فارس
محمد ناصر هاشم نیا مهندسی برق قدرت گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
سعید هاشمی نژاد
اردشیر هزارخانی عمران-خاک و پی استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی. معاون پژوهشی
هادی همایی
محمدرحیم همتیان شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
عباس هنربخش رئوف مهندسی مواد
محمد هنرپیشه
محمدمهدی هیهات
مجید واثقی مهندسی مواد گروه مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی
جواد واثقی امیری عمران-زلزله، عمران-سازه دانشگاه صنعتی بابل
بهزاد وافری
سارا وثوقی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
بهمن وحیدی مکانیک - بیومکانیک هیات علمی/دانشگاه تهران
جواد وحیدی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، ایران
سید مهدی وحیدی پور مهندسی کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حسام ورعی عمران-سازه استادیار گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آل طه، تهران، ایران
طاهر یوسفی امیری مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان
مردعلی یوسف پور
مجید یوسفی خوشبخت دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
امیر یوسفلی مهندسی صنایع دانشگاه زنجان
فرید وکیلی تهامی
محمد حسین ولایتی مهندسی برق قدرت تهران
محمدصادق ولی پور مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه سمنان