مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای

نویسندگان

چکیده

  چکیده   اخیرا کنترل پاسخ سازه ها از طریق افزایش قابلیت جذب و استهلاک انرژی ورودی در هنگام زلزله از محبوبیت خاصی برخوردار شده است. در میان میراگرهای مختلفی که تا کنون به این منظور به کار گرفته شده اند، میراگرهای جاری شونده فولادی گروه ADAS به علت حلقه هیسترزیس کامل و پایداری که دارند و با توجه برتری نسبی آن ها از لحاظ طراحی و کاربردشان توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف کرده اند. در طرح لوزی شکل این گروه میراگر، علاوه بر اینکه از تاثیر کیفیت جوش‌های اتصال بر رفتار چرخه ای آن ها کاسته شده در صورت به کارگیری فولاد با مقاومت پایین در ساختشان، بدون تمرکز تنش قادر به تحمل سیکل‌های بارگذاری زیادی خواهند بود  در این مقاله ضمن مروری بر انواع میراگرهای موجود، به بررسی عددی افزودن میراگر فلزی لوزی شکل بر پاسخ لرزه ای قاب های فولادی که نیاز به بهسازی داشتند توسط نرم افزار SAP2000 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی قاب خمشی پنج طبقه بیانگر۴۰٪ کاهش تغییر مکان بام و (۱۴۳٪- ۵۳٪) افزایش در میزان بیشینه شتاب زلزله قابل تحمل و (۵۸٪- ۳۸٪) جذب و استهلاک انرژی ورودی زلزله بود. جایگزینی مهاربندهای معمولی موجود با سیستم مهاربند- میراگر لوزی در قاب ساده هفت طبقه، موجب کاهش برش پایه تا ۷۲٪ ، افزایش (۱۷۵٪- ۵۴٪) در میزان بیشینه شتاب قابل تحمل، افزایش میرایی معادل موثر تا ۲۰٪ و (۷۴٪ - ۶۵٪) جذب و استهلاک انرژی ورودی زلزله شد. به طور کلی با استفاده از مقاوم سازی مزبور، عملکرد سازه در هر دو دسته قاب از سطح عملکرد "فروپاشی" به "استفاده بی وقفه" بهبود یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Using Diamond Metalic Damper for Seismic Retrofit of Medium-rise Steel Frames

چکیده [English]

  Abstract   Up to now many research projects have been conducted regarding vibration control of structures and reducing seismic demands of main structural members leading to better lateral performance. Passive metallic dampers as fuse elements has attracted many researchers according to their absorbing and damping capacity under severe cyclic loading condition. This lecture analytically investigates effect of adding rhombic metallic dampers on seismic performance of steel frames to be strengthened. Nonlinear time history analysis results of 5 story moment resisting frame showed (53% - 143%) increase in PGA amount that structure can resist and 40% reduction in roof displacement. Using dampers in bracing system in 7 story braced frame caused (54% - 175%) increase in PGA amount that structure can resist, increase in effective equivalent damping to 20% and 72% reduction in base shear. Using the damping strategy, seismic performance of both two type frames got improved from “collapse” level to “operational” level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Steel structures
  • Metallic damper
  • Structure performance level
  • Base shear
  • Energy mitigation