تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

  چکیده برای بررسی عملکرد واقعی ساختمان‌ها در هنگام زلزله باید تحلیل غیر خطی صورت گیرد و بیشینه تغییر مکان‌ها و محل تشکیل مفاصل پلاستیک و نحوه توزیع آن‌ها بررسی شود. یک روش بررسی وضعیت سازه موجود، استفاده از شاخص خرابی می باشد. در این مقاله در مورد نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و  دینامیکی غیر خطی به منظور بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه های موجود بحث می شود.  استفاده شده است  DARC به منظور انجام تحلیل ها از نرم افزار تحلیل دینامیکی غیر خطی  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failure Mode and Damage Analysis of Concrete Structures

چکیده [English]

    Abstract   In order to investigate the performance of the buildings during earthquake it is necessary to perform nonlinear analysis to determine maximum deformations and plastic hinges distribution. Damage analysis is an appropriate method to seismic assessment of the structure. In this paper it is discussed on the results of the nonlinear static and dynamic analysis of the structures in seismic vulnerability. IDARC is used in structural modeling and analyses purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Failure mode
  • Damage
  • Dynamic Analysis