کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها

نویسندگان

چکیده

  چکیده   امروزه به دلیل پیچیده شدن طراحی ها، بررسی رفتار سازه های دینامیکی به کمک اجزاء محدود بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با ظهور کامپیوتر های قدرتمند استفاده از این روش ها توسط طراحان با شتاب بیشتری صورت می گیرد. روش دیگر دستیابی به یک مدل دینامیکی برای سازه‌های مکانیکی، ساختن مدل آزمایشگاهی برای سازه با انجام آزمون‌های ارتعاشی و تحلیل داده های اندازه گیری شده می باشد. به این فرایند در اصطلاح آزمون مودال می گویند که در طی سه دهه گذشته در تئوری و عمل توسعه بسیاری یافته است.   یکی از مهم‌ترین کاربردهای آزمون مودال، بهبود مدل‌های عددی سیستم‌های دینامیکی با مقایسه پارامترهای مودال حاصل از نتایج آزمون مودال و مدل‌های عددی می باشد. پس از بهبود مدل عددی، می توان با اطمینان از آن در تحلیل های بعدی مانند پیش بینی پاسخ به یک نیروی وارده بر سازه، کوپلینگ سازه ها، تحلیل تنش و غیره استفاده کرد.   در این مقاله مزایا، معایب و محدودیت‌های یکی از روش‌های بهبود مدلی دینامیکی سازه ها به نام روش حساسیت ویژه معکوس مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله ابتدایی از ماکروالما‌ن‌ها برای مکان یابی خطاها استفاده شده است. هم‌چنین برای درک بهتر روش یک مدل 6 درجه آزادی جرم و فنر توسط نرم افزار  مدل شده استMATLAB

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Modal Testing in Model Updating of Structures

چکیده [English]

  Abstract   Apart from the analytical approach to develop a dynamic model for a mechanical structure, another approach is to establish an experimental model for the structure by performing vibration tests and subsequent analysis on the measured data. This process is known as ‘Modal Testing’. During the last three decades or so, modal testing has developed both in theory and in practice.   One of the most important applications of modal testing is the validation of the mathematical models of dynamic structures by comparing the experimentally driven modal parameters with those of analytical models. Once the analytical model is validated, it can be used with confidence for further analysis such as response prediction, structural coupling, stress analysis, life time prediction, etc.   In this article, the advantages and disadvantages (or limitations) of one of model updating methods are discussed. A 6 DOF lumped parameter system, is employed to investigate the effectiveness of the "Inverse Eigensensitivity Method" (IEM). Firstly the experimental data were simulated using the analytical model. Secondly error locations are found using macro elements. Finally, experimental dynamic properties obtained from the simulated experimental data are compared with the results of the finite element analysis and mass and stiffness error matrices are calculated by using Inverse Eigensensitivity Method" (IEM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Model updating
  • Mass matrix
  • Stiffness matrix
  • Error matrix
  • Modal Analysis
  • Eigensensitivity analysis