مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام

نویسندگان

چکیده

  چکیده   اندرکنش بین مایع و جدار مخزن در مخازن بنا شده بر بام ساختمان‌ها در هنگام بروز زلزله و آسیب دیدگی ناشی از آن علاوه بر زیان‌های اقتصادی ممکن است باعث قطع آب، آتش سوزی‌های کنترل نشده و هم‌چنین با تاثیر در رفتار دینامیکی سازه، باعث تخریب موضعی و یا کلی سازه شود. در این مقاله سعی شده اندرکنش دینامیکی مخازن واقع در بام ساختمان‌های شهری به هنگام زلزله و اثر تحریکی آن در تشدید ارتعاشات بررسی شود. برای این منظور با استفاده از مطالعه عددی و مدل‌سازی سیستم ترکیبی سیال-جداره مخازن آب بام ساختمان‌های 5 و 15 طبقه, این سازه ها تحت تاثیر زلزله های مختلف قرار گرفتند. بر اساس نتایج این کار تحلیلی، محتوای فرکانسی زلزله‌های مختلف و نوع شتاب‌نگاشت مورد استفاده، تاثیر زیادی در ارتعاشات لرزه ای سازه ها نشان داد و تاثیر این مخازن آب بر روی ساختمان ها می تواند به بحرانی شدن لرزش و افزایش تغییرمکان‌ها منجر گردد. در ساختمان‌های با تعداد طبقات کم (یا پریود پایین) وابستگی پاسخ سازه به نوع شتاب‌نگاشت مورد استفاده خیلی زیاد است در صورتی‌که ساختمان‌های با تعداد طبقات بالا (یا پریود بالا) حساسیت کمتری به نوع و مشخصات طیفی زلزله نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Seismic Analysis of Buildings with Water Tanks on their Roof

چکیده [English]

  Abstract   The existence of containers on buildings in large cities with high earthquake risk has caused many damaging problems during past earthquakes. In addition to financial losses, it might induce uncontrolled fire, water cut and local or global failure of the structure. In this study, the dynamic interaction of water containers built on roof of structures, is investigated by means of a nonlinear software based on Finite Element Method. The tank shell and its water have been modeled as a composite system and the interaction of container and water have been examined.   This seismic control system with its limited potential capability as a tuned liquid damper (TLD) has been employed for 5 and 15-story structures, subjected to various earthquakes. The results gained from the present study can be helpful in investigating the tank’s support conditions and its installation. Based on the numerical results obtained in this paper, frequency content and other earthquake characteristics highly affect the role of water tanks on the seismic performance of lower rise buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dynamic interaction
  • tank
  • Time history analysis
  • Frequency content
  • Earthquake record
  • nonlinear analysis
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1395