بهبود رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی با تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع

نویسندگان

چکیده

  سید علیرضا کابلی1، محسن گرامی2،*، عادل میرحاج3       اطلاعات مقاله     چکیده   دریافت مقاله: آبان 1387   پذیرش مقاله: فروردین 1388     یکی از سیستم‌های متداول سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله برای سازه‌های فولادی نیمه بلند و بلند، سیستم قاب خمشی به‌همراه مهاربندی فلزی است. هر یک از انواع گوناگون سیستم‌های مهار‌بندی دارای رفتار متفاوت در برابر زمین‌لرزه می‌باشند. رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی با دو نوع مهاربند هم‌محور و برون‌محور به منظور استفاده بهینه از امتیازات هر یک از این سیستم‌ها، کمتر بررسی شده است. طراحی این‌گونه سازه‌ها و درک درست از چگونگی رفتار مهاربندی‌ها به منظور حصول اطمینان از رفتار و عملکرد مناسب دوگانه، به ویژه در شرایط بحرانی چون زلزله، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو باید در گزینش نوع سیستم مهاربندی و آرایش آن در سازه به‌منظور رعایت ملزومات آیین‌نامه‌ای و خدمت دهی، دقت ویژه‌ای به عمل آید. از طرفی دیگر به دلیل آن که در سازه‌های واقعی تحت اثر زمین‌لرزه‌های واقعی، مصالح الزاماً به حوزه غیرارتجاعی وارد می‌شوند‎‎؛ در غیاب تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی؛ روش تحلیل غیرخطی استاتیکی بار افزون می‌تواند رفتار غیر‌ارتجاعی سازه را توصیف کند. در این پژوهش با مدل‌سازی قاب‌های فولادی دوبعدی 10، 15، 20 و 30 طبقه، اثر تراز تغییر نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع از هم محور به برون محور با تکیه بر رفتار غیرارتجاعی سازه (در اثر زلزله‌های واقعی) و بر اساس شاخص سطح زیر منحنی نمودار بار ـ تغییر مکان به دست آمده از روش بار افزون، بررسی شده است. نتایج به دست آمده از بیش از 100 تحلیل انجام شده، نشان می‌دهند که در تراز مشخصی از ارتفاع سازه، تغییر سیستم مهاربندی باعث تغییر در الگوی تشکیل مفاصل پلاستیک و رفتار سازه می‌شود. این تغییر برای سازه‌های تحلیل شده در حدود 0.45 الی 0.6 ارتفاع سازه رخ می‌دهد بنابر این با تغییر در نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع سازه رفتار لرزهای سازه بهبود پیدا می‏نماید.     واژگان کلیدی:   قاب‌های فولادی مهاربندی شده   تغییر سیستم مهار بندی در ارتفاع   تحلیل استاتیکی غیر خطی  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENHANCEMENT OF SEISMIC BEHAVIOR OF STEEL MOMENT FRAME WITH CHANGE OF BRACING SYSTEM CONFIGURATION ON HEIGHT

چکیده [English]

  S.A.R. Kaboli1, M. Gerami2,*, A. Mirhaj3     1. Lecturer, Department, Islamic Azad University, Firouzkooh, Iran   2. Assistant Professor , Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran   3. MSc. Student , Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran   * Corresponding Author : mgerami@semnan.ac.ir     Abstract   One of the custom seismic structural systems for mid-rise and high-rise steel structures is braced steel moment frames. Each bracing systems behaves differently at earthquake. To reach useful applications of these bracing systems, seismic behavior at steel structures braced with eccentric (EBF) or concentric (CBF) bracing systems is rarely investigated. Having correct understanding of bracing behaviors and design at such structures are very important in order to assure appropriate dual performance. Hence most accuracy must be made in selecting of bracing system types and its configuration to satisfy code requirements and serviceability. Because of material nonlinearity that will be necessarily accurse in the structure due to real earthquake in the absence of nonlinear dynamic analysis, static nonlinear pushover method can approximately describes the inelastic behavior of structure. 10, 15, 20 and 30 story 2D steel moment frames braced with CBF and EBF have been modeled in this study. Effects of change of bracing systems level from CBF to EBF with respect to nonlinear behavior of structure based on the area of load-displacement diagram are investigated. Analytical results obtained from over 100 analysis show that change of bracing system configuration at the specific level of structure changes the pattern of plastic hinges formation and cause to increase the general ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Moment Frames
  • Bracing Systems
  • seismic behavior
  • Nonlinear Push Over Analysis