آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی

نویسندگان

چکیده

  عباس نصر آبادی1،*، ساسان آزادی2، جواد حدادنیا3       اطلاعات مقاله     چکیده   دریافت مقاله: آذر 1387   پذیرش مقاله: فروردین 1388     در این مقاله، آشکارسازی چهره توسط پردازش تصویر در تصاویر رنگی ثابت بررسی شده است. کشف چهره در تصویر، به عنوان یک مرحله اساسی در کاربردهایی است که برای دستیابی به اهداف خود، از ویژگی چهره بهره می‌برند. یکی از روش‌های موثرکه در طی سال‌های اخیر مطرح شده است، کشف چهره با استفاده از ویژگی رنگ پوست است. در این مقاله آشکارسازی چهره با استفاده از روش ترکیبی انطباق قالب، تبدیلات فضای رنگ و بر اساس فیلتر رنگ مدل گوسی پیشنهاد شده، ارائه می‌گردد. نتایج شبیه سازی بر روی بانک تصاویر ایجاد شده، نشان می‌دهد که روش فوق نه تنها دارای خطای مثبت و منفی پایینی است، بلکه در مقابل نویز نیز از مقاومت بالایی برخوردار می‌باشد.     واژگان کلیدی:   آشکارسازی چهره   مدل پوست   فضای رنگی   فیلتر گوسی   تطبیق کلیشه  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN FACE DETECTION IN COLORED IMAGES BASED ON GAUSSIAN FILTERS

چکیده [English]

  A. N asrabadi1,*, S. Azadi2, J. Haddad Nia3     1. Lecturer, Electrical Engineering Dep., Engineering Faculty, Tarbiat Moallem University of Sabzevar, Sabzevar, Iran   2. Assistant Professor , Electrical& Computer Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran   3. Assistant Professor , Electrical Engineering Dep., Engineering Faculty, Tarbiat Moallem University of Sabzevar, Sabzevar, Iran   * Corresponding Author : abbas.nasrabadi@gmail.com     Abstract   In this article a recommended method is introduced for face recognition in colored images, based on combination of template matching, conversions of color filter. In this method, firstly based on the recommended Gaussian filter, skin points of image based on a cluster including all the elements of skin are determined and by extraction of color elements, the standard of skin color separation is determined. Then the linked areas similar to skin color that are separated from different parts of image are introduced as recognized face by template matching and based on a model. The results of simulation on an induced images bank show that the above mentioned method has not only a low positive and negative mean error but also a high resistance against noise.     Keywords: Face Detection, Skin Model, YCbCr Colored Space, Gaussian Filter, Template Matching. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face Detection
  • Skin Model
  • YCbCr Colored Space
  • Gaussian Filter
  • Template Matching